zegel
Welkom

 

 

 In één van de mooiste stadjes van Twente staan twee kerken.

kerk tussen de daken en takken

Het kleinste kerkje behoort toe aan de protestantse gemeente in Ootmarsum. 
De leden van deze gemeente komen uit de hele omgeving.
Wij zijn een kerk die graag open staat voor bezoekers.

We heten U van harte welkom in onze diensten.

Het koffiedrinken na de diensten is ook altijd een warm welkom moment elkaar even te ontmoeten, elkaar echt te
verstaan, er voor elkaar te zijn alvorens de rest van de week ons weer opslokt met de meer afstandelijk wereldse zaken. 

 

 

 

 

Hieronder het statement van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente in Ootmarsum over de komst van vluchtelingen naar Ootmarsum. (februari 2015)

Vluchtelingen welkom in Ootmarsum
Wij heten de vluchtelingen, die dit voorjaar naar Ootmarsum komen, van harte welkom. Wij hopen dat ze na een diep ellendige periode vol spanning  hier enige rust kunnen vinden in hun leven. Ver weg van huis en haard is dat verre van gemakkelijk.
Aan ons, de geloofsgemeenschappen van de protestantse en katholieke kerken in Ootmarsum, de taak om hen daarin te steunen. Wetend hoe goed wij het hebben en hoe belangrijk het is in vrijheid en veiligheid te kunnen leven, willen wij ze met Twentse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen en helpen waar nodig. Ieder mens is anders, zo zal het ook bij hen zijn. De onderlinge opvattingen en verschillen kunnen groot zijn. Maar al deze mensen met hun diverse beroepen en achtergronden proberen weer houvast  en grip op hun leven te krijgen.
Komend uit een situatie, waarin ze hun leven niet meer zeker zijn, kunnen wij ze hier een plek bieden waar ze zich veilig voelen. Laten wij ons open stellen voor hun cultuur en uitnodigen deel te nemen aan onze tradities en gebruiken.

Als we daarin slagen, dan mogen we ons met recht “het stadje dat zo enig en anders is” noemen.

Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Ootmarsum
Protestantse Gemeente Ootmarsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

november/december

 

Zondag 13 november

10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Berends
uit Vriezenveen

 

Zondag 20 november

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Laatste zondag kerkelijk jaar

 

Zondag 27 november

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Eerste Advent

 

Zondag 4 december

10.00 uur
Voorganger: Ds. Janssen
uit Losser

Tweede Advent

 

Zondag 11 december

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Derde Advent

 

Zondag 18 december 

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Vierde Advent

 

Zaterdag 24 december

Kerstavonddienst
Voorganger: Ds. Hedda Klip

 

Zondag 25 december

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Eerdte Kerstdag m.m.v.
Chr.Gem.Zangver.Ootmusica

Zaterdag 31 december

19.30 uur
Voorganger: Ds. Mels 
uit Vriezenveen

Oudejaarsavond