zegel
Welkom

 In één van de mooiste stadjes van Twente staan twee kerken.

kerk tussen de daken en takken

Het kleinste kerkje behoort toe aan de protestantse gemeente in Ootmarsum. 
De leden van deze gemeente komen uit de hele omgeving.
Wij zijn een kerk die graag open staat voor bezoekers.

We heten U van harte welkom in onze diensten. In onze diensten staat de Bijbel centraal. We zingen veel en graag, liederen uit verschillende tradities.

Het koffiedrinken na de diensten is altijd een warm moment elkaar even te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten.

 

Ds. Annerie Snier stelt zich aan ons voor

“Hallo! Mijn naam is ds. Annerie Snier en ik ben door de kerkenraad van Ootmarsum  gevraagd  ‘structurele hulpdiensten’ te verlenen, nadat ds. Hedda Klip afscheid heeft genomen. Dit in afwachting van de ontwikkelingen rond een eventueel te vormen protestantse streekgemeente.
Mijn werkzaamheden (per 1 september) zullen zijn: regelmatig voorgaan in kerkdiensten, de oecumene warm houden, de kerkenraad bijstaan en pastorale bijstand waar nodig. Ds. Jansen uit Losser is bereid gevonden uitvaarten en crisispastoraat te verzorgen.
Dat ik dit kan oppakken is mede mogelijk,  omdat mijn huidige werkgever, Carintreggeland, genegen is mij voor een deel van mijn werktijd te detacheren en een collega geestelijk verzorger een aantal werkzaamheden overneemt.

De afgelopen maanden heb ik met veel plezier in Oldenzaal hulpdiensten verleend tijdens de vacante periode aldaar. Die periode loopt nu ten einde omdat ds. Tieneke van Lindehuizen het beroep naar Oldenzaal heeft aangenomen. Ik verheug me erop in de kerk van Ootmarsum aan het werk te gaan. Niet in het minst omdat ik vernomen heb dat de gemeente een zingend hart heeft,” vertelt dominee Annerie Snier.
Op zondag 25 juni gaat zij voor het eerst voor in de Protestantse gemeente en kunnen gemeenteleden nader kennis met haar maken na afloop van de viering.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

 

Zondag 25 juni

10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Snier
uit Goor


Zondag 2 juli

10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Dijkema
uit Borne


Zondag 9 juli

10.00 uur
Voorganger: Mevr. H. Meijberg
uit Ootmarsum


Zondag 16 juli

10.00 uur
Voorganger: Ds. W. Janssen
uit Losser

Zondag 23 juli

10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Bijl
uit Oldenzaal


Zondag 30 juli

10.00 uur
Voorganger: Mevr. H. Meijberg
uit Ootmarsum