zegel
Welkom

 

 

 In één van de mooiste stadjes van Twente staan twee kerken.

kerk tussen de daken en takken

Het kleinste kerkje behoort toe aan de protestantse gemeente in Ootmarsum. 
De leden van deze gemeente komen uit de hele omgeving.
Wij zijn een kerk die graag open staat voor bezoekers.

We heten U van harte welkom in onze diensten.

Het koffiedrinken na de diensten is ook altijd een warm welkom moment elkaar even te ontmoeten, elkaar echt te
verstaan, er voor elkaar te zijn alvorens de rest van de week ons weer opslokt met de meer afstandelijk wereldse zaken. 

 

 

 

 

Hieronder het statement van de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente in Ootmarsum over de komst van vluchtelingen naar Ootmarsum. (februari 2015)

Vluchtelingen welkom in Ootmarsum
Wij heten de vluchtelingen, die dit voorjaar naar Ootmarsum komen, van harte welkom. Wij hopen dat ze na een diep ellendige periode vol spanning  hier enige rust kunnen vinden in hun leven. Ver weg van huis en haard is dat verre van gemakkelijk.
Aan ons, de geloofsgemeenschappen van de protestantse en katholieke kerken in Ootmarsum, de taak om hen daarin te steunen. Wetend hoe goed wij het hebben en hoe belangrijk het is in vrijheid en veiligheid te kunnen leven, willen wij ze met Twentse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen en helpen waar nodig. Ieder mens is anders, zo zal het ook bij hen zijn. De onderlinge opvattingen en verschillen kunnen groot zijn. Maar al deze mensen met hun diverse beroepen en achtergronden proberen weer houvast  en grip op hun leven te krijgen.
Komend uit een situatie, waarin ze hun leven niet meer zeker zijn, kunnen wij ze hier een plek bieden waar ze zich veilig voelen. Laten wij ons open stellen voor hun cultuur en uitnodigen deel te nemen aan onze tradities en gebruiken.

Als we daarin slagen, dan mogen we ons met recht “het stadje dat zo enig en anders is” noemen.

Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Ootmarsum
Protestantse Gemeente Ootmarsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

januari

 

Zondag  8 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Zondag 15 januari

10.00 uur
Voorganger: Dhr. Berends 
uit Vriezenveen


Zondag 22 januari

10.00 uur
Oecumenische dienst in
Protestantse kerk

Pastor Leo Ros
Ds.  Hedda klip 


Zondag 29 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Hedda Klip

Heilig Avondmaal