zegel
Welkom

 In één van de mooiste stadjes van Twente staan twee kerken.

kerk tussen de daken en takken

Het kleinste kerkje behoort toe aan de protestantse gemeente in Ootmarsum. 
De leden van deze gemeente komen uit de hele omgeving.
Wij zijn een kerk die graag open staat voor bezoekers.

We heten U van harte welkom in onze diensten. In onze diensten staat de Bijbel centraal. We zingen veel en graag, liederen uit verschillende tradities.

Het koffiedrinken na de diensten is altijd een warm moment elkaar even te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten.

 

annerie                     Ds. Annerie Snier stelt zich aan ons voor

“Hallo! Mijn naam is ds. Annerie Snier en ik ben door de kerkenraad van Ootmarsum  gevraagd  ‘structurele hulpdiensten’ te verlenen, nadat ds. Hedda Klip afscheid heeft genomen. Dit in afwachting van de ontwikkelingen rond een eventueel te vormen protestantse streekgemeente.
Mijn werkzaamheden (per 1 september) zullen zijn: regelmatig voorgaan in kerkdiensten, de oecumene warm houden, de kerkenraad bijstaan en pastorale bijstand waar nodig. 

Dat ik dit kan oppakken is mede mogelijk,  omdat mijn huidige werkgever, Carintreggeland, genegen is mij voor een deel van mijn werktijd te detacheren en een collega geestelijk verzorger een aantal werkzaamheden overneemt.

De afgelopen maanden heb ik met veel plezier in Oldenzaal hulpdiensten verleend tijdens de vacante periode aldaar. Die periode is nu beeindigd omdat ds. Tieneke van Lindehuizen haar intrede heeft gedaan. Ik verheug me erop in de kerk van Ootmarsum aan het werk te gaan. Niet in het minst omdat ik vernomen heb dat de gemeente een zingend hart heeft,” vertelt dominee Annerie Snier.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Zondag   5 november

Dankdag voor Gewas en Arbeid

10.00 uur
Voorganger: Ds. N. Mels
uit Vriezenveen

Zondag  12 november

10.00 uur
Voorganger: Dhr. H. Berends
uit Vriezenveen


Zondag 19 november

10.00 uur
Voorganger: Ds. N. Mels
uit Vriezenveen


Zondag 26 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur
Voorganger: Ds. Annerie Snier

Zondag 3 december

1e Advent

10.00 uur
Voorganger: Ds. J Dijkema
uit Borne


Zondag 10 december

2e Advent

10.00 uur
Voorganger: mevr. R. de Vries-Smelt
uit Wierden


Zondag 17 december

3e Advent

10.00 uur
Voorganger: Ds. N. Mels
uit Vriezenveen