zegel
Terugblik

Een terugblik op de kerstmiddag op 18 december.

De voorbereiding lag in handen van de Diaconie.

Deze middag begon met een korte en sfeervolle dienst in de kerk, het thema was Angst.
Tenslotte kent iedereen wel eens angst. En dan is het zo mooi dat iemand gewoon even tegen je zegt:
"Wees niet bang".
Zoals in Daniel 10:19, "Wees niet bang. God houdt van je. Het zal goed met je gaan"

Die krachtige boodschap vierden wij.

 

met muzikale begeleiding was in handen van Henk Linker

  

 binnen de kaarsen, buiten een vuurkorf vol warmte

Na de dienst werd de middag voortgezet in Ons Gebouw. Koffie met wat lekkers, een lied, een kleine opdracht en een kerstverhaal. "Een engel in de lift"      
Een mooi verhaal dat zich in Ootmarsum afspeelde.

Daarna was er een broodmaaltijd en wij sloten af met het zingen van Ere zij God. Dank aan de dames van de Diaconie en ds. Annerie Snier voor deze sfeervolle kerstmiddag!

  

  

 

Kerstavond 

De voorbereiding was in handen van de ouderlingen. Het thema:  Een ster gaat stralen

Een dienst met verhalen over (niet meer) bang zijn en veel kerstliederen. Hieronder de terugblik.

 

  

Het sterrenspel door de kinderen

Tien kleine sterren die straalden blij en rein,
die wilden toch zo graag een licht voor and’ren zijn

Eén klein sterretje ging liever andere wegen.
achter een wolk verstopt, daar kon het licht het niet tegen.

Negen kleine sterren stonden op een rij.
Eén keek er naar beneden, toen scheen het niet meer blij.

Acht kleine sterren, wat een mooi gezicht,
één werd er ontevreden toen doofde het zijn licht.

Zeven kleine sterren straalden voor de Heer,
maar één vergat het plotseling, toen straalde het niet meer.

Zes sterren gaven vreugde; je weet wat dat beduidt,
één dacht: ‘Ik ben de mooiste’, maar och toen ging het uit.

Vijf kleine sterren, wat zullen die gaan doen?
Eén scheen steeds zwakker en zo verdween het toen.

Vier kleine sterren, die schenen ongestoord.
Eén dacht: ‘Ik word steeds minder’, toen straalde het niet meer voort.

Drie kleine sterren hoorden het engelenwoord.
Eén denkt dat hij toch maar liever bij het donker hoort.

Twee kleine sterren die staan daar nog alleen.
De tweede werd zo moe, zó moe, toen was er nog maar één.

Eén kleine ster die al de anderen mist.
Gelukkig dat dit sterretje van het Licht der wereld wist.

Dat ene kleine sterretje, door liefde en gebed,
heeft negen andere sterren opnieuw in gloed gezet.

  

  

  

Na de dienst stond er in Ons Gebouw glühwein en chocolademelk klaar om met elkaar
wat na te praten, mooie kerstdagen te wensen en zo de kerstnacht in te gaan.

1e Kerstdag

Zing, juich en jubel

Een mooie dienst waarin ds. Annerie Snier voorging en muzikale medewerking werd verleend door het koor Ootmusica o.l.v. Carlo v.d. Beld.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Zondag 5 maart werd gedoopt Alicia Johanna Molendijk, hier onder een korte terugblik op een feestelijke viering.

doopdienst maart 2017 10  doopdienst maart 2017 12

doopdienst maart 2017 18                       doopdienst maart 2017 20

doopdienst maart 2017 23  doopdienst maart 2017 43

doopdienst maart 2017 50  doopdienst maart 2017 56

doopdienst maart 2017 67  

 

Alle foto's van deze dienst zijn te bekijken onder het kopje foto's

 

Ook dit jaar waren er heel wat kinderen in dienst waarin het evangelie van Lucas uiteraard centraal stond.

Heel veel kinderen wilden dan ook meedoen om dit uit te beelden.

Karin Baanstra vertelde en Jozef, maria, engelen en herders met schaap maakten het visueel. Verder een spannend kerstverhaal vanuit Ootmarsum door Owe Boersma vertelt, met een huilende wolf op de achtergrond, hetgeen de nodige hilariteit teweeg bracht. Het blazersensemble ontbrak ook deze keer niet.
's Ochtends eerst wat geoefend met de kinderen waarvan wij wisten dat zij mee zouden spelen.
Een dank jullie wel voor de acteurs van kerstavond.

Hieronder een korte impressie van het kerstspel en onder het kopje foto"s komen alle gemaakte foto's te staan.

kerstavond 2016 6 kerstavond 2016 7 

kerstavond 2016 8 kerstavond 2016 12

kerstavond 2016 14 kerstavond 2016 20

Eerste kerstdag verleende het koor Ootmusica haar medewerking aan de dienst.

DSCN3038 DSCN3056

De lectors 

DSCN3075 DSCN3077

De koster leest het evangelie in het Twents.

DSCN3079 

Ook hier geldt dat onder "foto's"  nog wat meer weergegeven wordt.

   

 

 

 

Zondag 26 februari 2017 hebben wij in de dienst afscheid genomen van Rieky Wolf als diaken.

Rieky heeft ruim 10 jaar haar werk als diaken met veel inzet uitgevoerd. 
Discreet en op haar, zo eigen, rustige wijze.

Rieky 3

Wij wensen Rieky een fijne , rustige en ontspannen tijd toe.

Rieky 4

 

 

 

Op 11 december werd gedoopt Jort Jan Louis Schomakers.

 

Jort werd geboren op 7 september 2016 en is de zoon van Robert Schomakes en Femke Wiefferink en broertje van Sophie.

Jouw leven staat aan het begin
het heeft nog geen heriinering
het is zo weerloos en zo klein
je weet nog niet hoe het zal zijn.

O Heer, bevestig ons bestaan
noem ons bij onze naam

Doopdienst Jort Schomakers 5 Doopdienst Jort Schomakers 7 

Doopdienst Jort Schomakers 18 Doopdienst Jort Schomakers 10

doopdienst Jort Schomakers 20 Doopdienst Jort Schomakers 22

 

de overige foto's vindt u onder het kopje Foto's

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Zondag 31 maart

10.00 uur. 
Voorganger: Ds. Annerie Snier

m.m.v. het koor Cantabilé o.l.v.Herman Koops


Zondag 7 april

10.00 uur
Voorganger: Mevr. G. Berkhof
uit Vriezenveen

Vierde zondag van de 40-dagentijd

 

Vrijdag 12 april

19.30 uur

Passie-Concert door  Vivente
uit Tilligte

 

Zondag 14 april

Palmzondag

10.00 uur
Voorganger: Dhr. W. Janssen
uit Losser


Donderdag 18 april

Witte Donderdag

19.30 uur
Voorganger: Ds. Annerie Snier

Heilig Avondmaal (rond de tafel)

 

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag

19.30
Voorganger: Ds. Annerie Snier

het Gospelkoor Onderweg
uit Almelo brengt

"Het is Volbracht"

 

Zondag 21 april

1e Paasdag

09.10 uur: Op de begraafplaats aan de Molenstraat
09.30 uur: Paasontbijt in Ons Gebouw
10.30 uur: Dienst in de kerk

Voorganger: Ds. Annerie Snier