zegel
Kerkgebouw

EEN STUKJE GESCHIEDENIS EN WETENSWAARDIGHEDEN VAN ONZE KERK

Onze kerkelijke gemeente omvat van oudsher, naast Ootmarsum ook nog Tilligte, Lattrop, Oud-Ootmarsum, Springendal, Postelhoek, Brecklenkamp, Groot en Klein Agelo en Nutter. Daarnaast vallen Vasse, Reutum, Hezingen en Haarle, behorend tot de gemeente Tubbergen, ook nog onder onze kerkelijke gemeente. Heel verspreid dus.


De kerkenraad bestaat in principe uit 8 leden, gevormd door de colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters en de dominee.

Ootmarsum telt ruim 4500 inwoners, waarvan er circa 450 protestant zijn. De overige inwoners zijn overwegend Rooms-Katholiek.
Een deel van onze leden woont, zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, dus niet in Ootmarsum. Brecklenkamp ligt bijv. op 9,5 km afstand en tegenwoordig zijn er ook aardig wat leden woonachtig in Duitsland.
In onze tijd spelen afstanden ook niet meer zo'n rol van betekenis. 80 jaar geleden echter waren er nauwelijks verharde wegen en had men amper fietsen, laat staan auto's. Men ging lopen of met paard en wagen, konden meteen de boodschappen meegenomen worden, omdat door de week daar geen tijd voor was. Je bestellijstje gaf je dan voor de kerkdienst af, erna dronk je koffie, wisselde alle nieuwtjes van de week uit en laadde de wagen vol.

Geschiedenis van Reformatie en Protestantisering

Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd heftig om het bezit van Twente gevochten.
Prins Maurits nam de stad in 1592 én in 1597 in (kogel in muur van RK kerk is nog te zien) en tot 1626 wisselden Staatse en Spaanse troepen elkaar regelmatig af. De vraagtekens op het predikantenbord in onze kerk duiden op de verdwenen predikanten!

bord-namen-dominees

De verovering door de Staatse troepen in 1626 bleek definitief. De Grote Kerk werd aan de Protestanten ter beschikking gesteld.
Vanaf 1639 tot 1840, dus 200 jaar, waren hier twee predikants-plaatsen, vanaf 1840 nog één en vanaf 2006 is er een 80% predikant.

In Twente, ook in Ootmarsum, bleef de bevolking na 1626 grotendeels Rooms-Katholiek, al was dat officieel verboden. Hun vieringen vonden dan ook buiten de stad op boerderijen plaats.
Alleen in de 18e eeuw stond hen een eigen kapel binnen de stad ter beschikking. (Kapelstraat)

COMMANDERIE DER DUITSE ORDE

grafsteen-1669
Achter in de kerk staat een grafsteen
die in 1811 is meegenomen vanuit de
Grote Kerk. Deze grafsteen is van de
laatste commandeur in Ootmarsum,
Johann Diederichvan Heiden Hompesch, 
die getrouwd was met Godanna Judith
Anna van Bronkhorst tot Batenburg.
Deze commandeur maakte van de
commanderie (een soort klooster dat
op enkele honderden meters afstand
van de kerk stond) een wereldlijke
havezathe en ging over tot het Calvinisme.
Hij stierf in 1669.
DE FRANSE TIJD


Het bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 1809 aan Ootmarsum werd voor de Roomse meerderheid, en voor Joden, een geloofsbevrijding.
De katholieken, het grootste deel van de bevolking, had desgevraagd één wens: "Geef onze kerk terug".
Lodewijk Napoleon willigde dit verzoek in, met als voorwaarde dat de katholieken en protestanten een nieuwe Protestante kerk moesten bouwen. Hetgeen gebeurde.
De kerk werd in de toen gangbare Neo-Classisistische stijl gebouwd en was in 1811 gereed.
Feitelijk was het  nog geen "waterstaatskerk" ;  dat ministerie werd pas vanaf 1824 met de kerkenbouw belast. 
Ook mochten we toen de door ons ingebrachte interieurstukken uit de Grote Kerk meenemen, o.a. de preekstoel (1614) en het  Berner-orgel (1676).

verkl.verkl


In 1945 viel een Duitse bom precies tussen kerk, ambtswoningen en de consistorie. Op die plek aan het Bergplein staat nu het oorlogsmonument.
De glas-in-lood panelen zijn originelen uit de toen gehavende kerkramen.
Zoals het paneel hiernaast van de wijnstok.de-wijnstok-1


 TORENS MET HET SILHOUET VAN EEN ' ZOUT- EN PEPERBUS'

Vóór de Grote of RK- kerk stond vroeger een toren met uurwerk en klok, die vanaf 1810 zowel voor de katholieke als voor protestantse kerkdiensten en begrafenissen luidde. In 1839 werd die toren afgebroken.
De Protestanten bouwden daarna  een eigen klokkentoren op de kerk, met een luidklok, die sinds 1844 in functie is. Op de kerk is nu sinds kort ook een eigen uurwerk aangebracht.
(het oude uurwerk van de Grote Kerk is geherbergd in een torentje op het oude stadhuis)

Hieronder de toren en een lezenaar met stadswapen van Ootmarsum en het jaartal 1687.

klokkentoren          web-lezenaar

HET ORGEL

Het orgel van onze kerk werd in 1781 gebouwd door Eberhard Berner voor de
HH Simon en Juda - of Grote Kerk in Ootmarsum. 
Het orgel verhuist mee in 1811 naar de toen, door katholieken en protestanten gebouwde kerk.
De overplaatsing deed G.H.Quellhorst en mogelijk is er toen enig snijwerk verdwenen of vernieuwd.

or

Sinds 1986 (in het voorjaar van 2011 vierde hij zijn zilveren jubileum) hebben we onze eigen organist Herman Koops, voorheen was het zijn vader Henk, die het orgel bespeelde.

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV sinds 29 maart.

de kerkdiensten worden online
uitgezonden.
De opnames daarvoor zijn op
zondag 10.00 uur.
 
De zondagse erediensten
zijn online
te volgen via onze site