Zondagsbrief 16 januari

Voorganger:                      Ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling van dienst:     Hanneke Spermon
Lector:                               Corrie Overvelde
Orgel en vleugel:             Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit deze dienst gaan naar mevr. J. Molendijk – Molendijk, zij vierde deze week haar verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
Wie het, in verband met het nog steeds heersende coronavirus, niet vertrouwt om de vieringen bij te wonen, kan deze online blijven volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl.

(Eind)Collecte
De kerkenraad heeft in Coronatijd besloten om structureel te collecteren voor de plaatselijke diaconie. De ouderling van dienst staat daarvoor na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

De andere collecte bij de deur is bestemd voor Collecte Protestantse Kerk

Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

De collectezak in de standaard bij de uitgang is voor deze collecte bestemd.

Collecte-munten
Vriendelijk verzoek om toch zoveel mogelijk met collecte-munten te doneren. Het verwerken en storten van de collectes is voor onze administrateur, Ine Veneklaas, eenvoudiger wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van collecte-munten.

Deze collecte-munten zijn te bestellen via de rekening van de kerk:
NL83 RABO 0140 1041 00 en graag aangeven of het munten van 0,50 en/of 1,00 euro moeten zijn.

Nieuwe ambtsdragers
We hopen op 20 februari enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen. De namen worden op de zondagen van 6 en 13 februari bekend gemaakt. Tot eind januari kunnen namen nog ingeleverd worden bij de scriba.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Volgende week:
Zondag 23 januari is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de HH Simon en Judas kerk in Ootmarsum.
Voorgangers in deze dienst zijn:
Ds. Roelof Kloosterziel en pastor van Vilsteren

Deze dienst is online te zien via: : http://www.parochielumenchristi.nl/

Op deze site naar LumenChristi, waaronder de knop ‘kerk tv’ te vinden is.