Zondagsbrief 7 maart 2021 – 3e zondag 40-dagentijd

De vreemdeling onderdak bieden
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:                                  Ds. Annerie Snier uit Goor

Ouderling van dienst:                 Karin Baanstra

Lector:                                            Corrie Overvelde

Vleugel:                                          Herman Koops

 

Pastoraat Ootmarsum
Bloemen worden zaterdag als felicitatie bezorgd bij:
Mevr. J.W. Boevink en dhr. J. Onsté, beiden vierden hun verjaardag. Als blijk van  bemoediging bij dhr. J. Arends.

Verzoek om opgave
Wie graag onze vieringen in de kerk bij wil wonen, kan dit melden via de scriba van de Kerkenraad. Karin Baanstra is te bereiken per telefoon 0541-292311 of mobiel 06-30 53 59 43 of per mail karinbaanstra@gmail.com.

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 30 mensen toestaan tijdens de dienst.
Bij de mededelingen zal de ouderling van dienst aangeven of er wel of niet gezongen kan worden. Tevens laat de kerkenraad het wel of niet zingen afhangen van de wens van de dominee, die op dat moment voorgaat.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.
De eindcollecte zal tot 28 maart ten goede komen aan ‘Armeniërs in nood’.

De Armeense Christelijke gemeenschap wendde zich tot alle Nederlandse Christelijke gemeentes met het verzoek om Armeense Christenen en het Armeense volk bij te staan.
Een aantal maanden geleden is deze bevolkingsgroep slachtoffer geworden van een oorlog, waardoor  de humanitaire nood momenteel heel hoog is.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum en haar buurtschappen zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Voorganger volgende week
Zondag 14 maart gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst.