Zondagsbrief 29 november 1e Advent

Voorganger:                      Ds. Annerie Snier uit Goor

Ouderling van dienst:     Karin Baanstra

Orgel-Vleugel:                  Herman Koops

Lector:                              Corrie Overvelde

 

 

 

 

 

 

Pastoraat Ootmarsum
De bloemen gaan als felicitatie naar mevr. Windmulder-Köhler, zij vierde 22 november haar 80e verjaardag en een tweede bos als felicitatie naar mvr.Boers-Onsté, zij vierde op  26 november haar 84e verjaardag.

De bloemen worden voorlopig op weer zaterdag bezorgd door de bloemist in verband met het toenemen van de coronabesmettingen.

Namens de Kerkenraad
Er geldt een dringend advies om niet te zingen in de kerken.
In onze kerk is er echter voldoende ruimte en de ventilatie is dusdanig geregeld dat zingen door gemeenteleden verantwoord is. We vragen echter wel om rustig/zachtjes te zingen.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.
Met een Givt app op uw smartphone kunt u deze ook gewoon thuis activeren.
Heeft u die niet en u wilt toch de collecte steunen, dan kunt u dat doen door het overmaken van uw gift op de rekening van de diaconie:  NL95RABO014.01.36.088
De collectes van oktober tot einde december komen ten goede van het ZWO project ‘Kinderen van de voedselbank’.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, zou u dat dan door willen geven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum en haar buurtschappen zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Roosters
Gelet op de situatie in verband met het Coronavirus worden voor, tijdens of na de kerkdiensten nog steeds geen vrijwilligers ingezet voor de diverse taken als welkom, collecteren, bloemendienst, koffiezetten en -schenken. De gemaakte roosters voor deze taken, waarop de namen van de vrijwilligers staan, worden dus voorlopig niet gehanteerd. Op het moment dat er weer een beroep op de vrijwilligers gedaan kan worden, krijgen zij via de Kerkenraad bericht door een vermelding op de website (Zondagsbrief) en in de Ringsproak.

Thuis online diensten volgen      Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten thuis online te volgen. De gemeenteleden en gasten, die de diensten bij willen wonen, worden verzocht hierover van tevoren contact op te nemen met de scriba. (dit graag telefonisch of via de mail.) Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 30 mensen toestaan tijdens de dienst.

Geen koffie na de dienst
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we besloten om voorlopig geen koffie meer met elkaar te drinken na de dienst.
Door de nieuwe richtlijnen van het kabinet, die op donderdag 5 november ingingen, zal dit voorlopig helaas niet veranderen.

 

 

 

 

 

 

Voorganger volgende week
Volgende week zondag 6 december, tweede Advent, gaat Ds. A. Braakman uit Diepenheim voor in de dienst.

NIEUWE RINGSPROAK
Alle gemeenteleden ontvangen een eerste editie van de vernieuwde Ringsproak, die voortaan in kleur verschijnt.
Dit eerste nummer, wordt gratis aangeboden door de kerkenraden van Denekamp, Tubbergen, Ootmarsum en Weerselo.
In 2021 zal het blad voor abonnees 10 keer verschijnen. Voor € 19,50 per jaar blijft u op de hoogte van het kerkenwerk.
We hopen dat zich veel nieuwe abonnees zullen aanmelden. Voor opgave kunt u terecht bij de administratie van de Ringsproak.

Mailadres: administratie@ringsproak.nl

Bestaande abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd.