Op 24 januari is er om 10.00 uur in deze kerk een Oecumenische dienst.
Voorgangers zijn pastor van Vilsteren en ds. Kloosterziel

Oecumenische dienst – Week van Gebed
Deze dienst wordt gehouden in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.
#blijfinmijnliefde is de oproep die centraal staat tijdens deze viering. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.