NIEUWE RINGSPROAK

 Alle gemeenteleden ontvangen een eerste editie van de vernieuwde Ringsproak, die voortaan in kleur zal verschijnen.

Dit eerste nummer, wordt gratis aangeboden door de kerkenraden van Denekamp, Tubbergen, Ootmarsum en Weerselo.

In 2021 zal het blad voor abonnees 10 keer verschijnen. Voor € 19,50 per jaar blijft u op de hoogte van het kerkenwerk.

We hopen dat zich veel nieuwe abonnees zullen aanmelden. Voor opgave kunt u terecht bij de administratie van de Ringsproak.

Mailadres: administratie@ringsproak.nl

Bestaande abonnementen worden zonder tegenbericht automatisch verlengd.