Waardering over het brandend houden van de Godslamp

In het kader van een vierjaarlijks bezoek bracht classispredikant Klaas van der Kamp een bezoek aan de Kerkenraad van Ootmarsum. De dominee heeft hiervan een verslag gemaakt, dat we u graag op deze site laten lezen.

“Met waardering kijk ik terug op het gesprek dat we afgelopen woensdag 1 juli met elkaar hadden in het kader van het vierjaarlijks bezoek. We zaten met kerkenraadsleden op enige afstand in een kring en bespraken de actuele ontwikkelingen en de toekomstverwachting. Graag geef ik nog enkele gedachten terug bij wijze van reflectie.

Ds. Roelof Kloosterziel zette een entree met een paar vragen bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. ‘Wie zijn wij in het verhaal?’, zo legde hij ons als vraag voor. Je bent geneigd jezelf als barmhartige Samaritaan te zien. Dat mag. Maar als je kijkt door de bril van het slachtoffer, en jezelf daarmee vereenzelvigt, ontstaat er een andere dynamiek. Je kijkt met een andere bril naar de wereld, naar wie je bondgenoten zijn en er mag enige ontspannenheid zijn in het besef dat nieuwe openingen in je leven soms niet via de voordeur zich aandienen, maar via onverwachte, ongeplande interventies; zoals de gewonde man in de gelijkenis onverwachts uit de nood werd geholpen door een Samaritaan.

In het gesprek dat we voerden kwamen vervolgens drie thema’s voorbij: de gevolgen van de coronacrisis, de samenwerking in bredere kring en de rol van de midden generatie. Jullie hebben tijdens de coronacrisis online-vieringen opgezet en het is bemoedigend te zien dat daar allerlei mensen, deels een achterban die niet in het kerkgebouw komt, kennis van neemt. Tegelijk stonden en staan de deuren van de kerk open. Voor ouderen en mensen, die extra risico’s lopen qua gezondheid, blijft het een afweging of ze over de drempel moeten stappen of zich nog even terughoudend zullen opstellen. Wij adviseren in de breedte van de classis om zo rond 1 september actief in het huis-aan-huisblad te schrijven wat mensen de komende tijd van de kerk kunnen verwachten. Een soort advertentiepagina is dat dan.
Ik merkte tot mijn plezier dat Roelof Kloosterziel de weg als columnist al gevonden heeft in Dinkelland. Ik las zijn bijdrage ‘Rivier’. Knap, om in zo’n korte tijd al zo’n goede ingang te hebben gevonden.  Het geeft de kerk in de breedte van de samenleving letterlijk gezicht.

Jullie vertelden over de avances die jullie in de achterliggende tijd hebben gemaakt in de kleine ring. Het heeft uiteindelijk geleid tot verdere samenwerking in het beroepingswerk met de protestantse gemeente Weerselo. We reflecteerden over de verdere toekomst; over de wenselijkheid dat kleiner wordende formatie in plaatsen als Oldenzaal, Overdinkel en Glanerbrug zich verbindt met die van andere plaatsen; en de mogelijkheid voor jullie om daarin een plek te vinden. Je zou op de lange termijn aan meer verbindingen kunnen denken, zodat je niet alleen qua predikantsformatie een steviger netwerk krijgt, maar ook qua bemensing van bestuurlijke posities en andere kerkelijke infrastructuur.  Op dit moment zijn jullie en is de kerkenraad van Weerselo geholpen met de onderlinge samenwerking, waardoor jullie samen een predikant hebben kunnen aantrekken.

Met ds. Roelof Kloosterziel sprak ik in de pastorie over de vraag in hoeverre de permanente educatie op thema’s als ‘samenwerking en leiderschap’ een invulling zou kunnen krijgen, naast de thema’s, die hem persoonlijk na aan het hart liggen en de thema’s, die logischerwijs vanuit Weerselo en Ootmarsum zelf opkomen. Hij heeft eerder studie gedaan op dit soort thema’s. Ongetwijfeld komt hij na de nodige oriëntatie met een verdere planning in de permanente educatie.

Jullie hebben blijkens jullie oude beleidsplan in 2014 een extra input gegeven aan het contact met de midden generatie. Het blijft een punt van aandacht. Je merkt – en dat is iets wat voor veel plaatsen herkenbaar is – dat vooral ouderen kerkelijke diensten en activiteiten bezoeken. Het is een uitdaging om wellicht met andere kerkelijke vormen juist ook jongere mensen te spreken. Mogelijk dat kort lopende projecten daarbij een rol kunnen spelen.

Het gesprek was bedoeld als kennismaking. Ik hoop dat het zo mag uitwerken, dat we elkaar in de toekomst waar gewenst makkelijk weten te bereiken. Ondertussen spreek ik mijn waardering uit voor de manier, waarop jullie de Godslamp laten branden in Ootmarsum. Wellicht lukt het om steeds weer inspiratie te vinden naar de toekomst.”

Een hartelijke groet,

Klaas van der Kamp
classispredikant Overijssel-Flevoland
Kampen, 7 juli 2020