zegel
Activiteiten
 

Dominee Kloosterziel in gesprek met gemeenteleden protestantse kerk Ootmarsum


Een twintigtal gemeenteleden van onze gemeente in de leeftijd van ongeveer 70 jaar en ouder genoten van een gezellige middag in Ons Gebouw. Dominee Kloosterziel had in zijn uitnodiging aangegeven graag in gesprek te gaan met deze senioren, zodat ze hem beter leerden kennen, maar ook hij kennis kon maken met deze gemeenteleden.
Onder het genot van koffie/thee met een plak krentenwegge vertelde Roelof Kloosterziel eerst over zijn eigen leven. Hij kende een onbezorgde jeugd, waarin de kerk pas begon te leven voor hem toen hij pakweg 14 was. Onder de kerk werd een eigen ruimte voor de jeugd ingericht waar Kloosterziel aan meewerkte en daar ook graag kwam. Hij rondde de Pabo af, vervulde zijn dienstplicht als hospik, en vertrok, omdat er in het onderwijs geen werk was, naar een Kibboets in Israël. Daar leerde hij zelfs tractor rijden. Het land van de Bijbel, Israël, zag er heel anders uit dan dat je het uit de Bijbel kende. Tegen het einde van die Kibboetsperiode ontstond het idee om theologie te gaan studeren. Roelof Kloosterziel schreef daarover met zijn ouders en die reageerden heel enthousiast. Zij regelden alles voor hem, tot en met woonruimte aan toe en toen hij terugkwam kon Roelof zo met deze studie starten. Tijdens de introductie leerde hij Harmke kennen. In de periode dat hij studeerde stond Kloosterziel voor de klas en was hij bij de Rode Kruis colonne.
Na het afronden van de theologiestudie was Schoonoord de eerste standplaats, gevolgd door Leek, Delfzijl en de laatste 9 jaar in Ruinerwold. De laatste twee jaar deelde hij deze functie met de Hervormde kerk in De Wijk. Dat was wel bijzonder, omdat Kloosterziel een gereformeerde dominee was.
Na de pauze konden er vragen worden gesteld aan dominee Kloosterziel. De aanwezigen waren niet enthousiast over het digitaliseren van bijvoorbeeld het kerkblad of om dit middel in te zetten tijdens de vieringen.
En dan nog het verhaal over collectegeld via een app. Je mobieltje in de kerkzak, eruit halen en je hebt betaald. Gaat het allemaal niet een beetje ver, al deze nieuwe mogelijkheden? Voor deze groep wel!
Ook voor bijbel – en gespreksgroepen liepen ze niet echt warm. Wel stelden ze het op prijs dat de dominee één keer per jaar op huisbezoek kwam. Direct na afloop werden dan ook al de eerste afspraken ingepland.

      

    

    

    

 
 
 
 Cheque van 1500 euro voor Hospice HolosTussen Kerst en Oud en Nieuw is het een goed gebruik dat vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Ootmarsum knieperkes bakken voor een goed doel. Er werden een kleine 4500 van deze nieuwjaarskoekjes gebakken en ook verkocht en dat resulteerde in een prachtige opbrengst van 1100 euro dankzij de geweldige inzet van deze vrijwilligers.  De Diaconie van de Protestantse Kerk verhoogde dit tot 1500 euro. Dat bedrag werd tijdens een informele bijeenkomst overhandigd aan Ine Kaptein, die coördinator is van de Leendert Vriel Stichting. Vanuit de Diaconie waren Henny Wessels en Laura Rooselaar aanwezig. Maar ook Henriëtte Molendijk-Scholten, die als lid van de Protestantse Kerk en als vrijwilliger van de Leendert Vriel Stichting dit doel heeft voorgedragen. Dat voorstel werd omarmd door de coördinator van het knieperkes bakken, Frida Davelaar, die tijdens de overhandiging van de cheque niet aanwezig kon zijn.


In het Hospice Holos kreeg de Ootmarsumse delegatie een hartverwarmende uitleg over hoe zorg en gastvrijheid geboden wordt aan terminaal zieke mensen en hun familie. Ine Kaptein vertelde hoe de vrijwilligers met hart en ziel de terminaal zieke mensen en hun familie opvangen. Ze gaf ook een kijkje in de organisatie en liet weten hoe belangrijk de stichting Vrienden Leendert Vriel en al die vrijwilligers zijn. De bezetting van het Hospice Holos is op jaarbasis ongeveer 80%. Er zijn vijf kamers en daarnaast is er een kapel en een huiskamer. Overal ademt de sfeer serene rust uit.

               

Vrijwilligers van de Leendert Vriel Stichting ondersteunen naast hun werk in het Hospice ook thuis terminaal zieke mensen. “Meestal waken de vrijwilligers een nacht, zodat de mantelzorger kan slapen. Dat wordt samen met de familie en de thuiszorg geregeld. Gemiddeld gebeurt dit 3 nachten in de week,” vertelt Ine Kaptein.  “Hospice Holos is een Bijna Thuis Huis voor inwoners uit de gemeente Oldenzaal, Dinkelland en Losser. Het hospice biedt gastvrijheid en zorg aan terminaal zieke mensen, ongeacht levensovertuiging en/of religie. Het doel is een waardige laatste levensfase in de nabijheid van hun naasten. Het is de bedoeling het vertrouwde leven van thuis voort te zetten. Er is geen bezoekuur en familie is altijd welkom. Ook is het mogelijk om te blijven slapen. De zorg wordt verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van Leendert Vriel en de zorgprofessionals van Maartje. De huisarts kan de medische zorg blijven doen. De persoonlijke wensen van de gast en zijn naasten zijn leidend voor het verblijf. Rust, aandacht en privacy zijn kenmerkend voor ons hospice. Vrijwilligers doen wat een mantelzorger ook doet. Hierbij moet men denken aan: helpen bij toiletgang, iemand lekker in bed leggen, een slokje drinken aanbieden en uitgezette medicatie geven. Het belangrijkste is dat ze een luisterend oor bieden voor de zieke en hun familie. Concreet betekent het dat de zorg geboden wordt binnen een prettige, huiselijke sfeer. Hierbij staan rust, aandacht, welbevinden en een welkom voor naasten op de voorgrond. Een hospice staat dan ook voor de betrokkenheid en aandacht van een thuissituatie, gecombineerd met de kwaliteit van professionele zorg. En dat is ook in dit Hospice te vinden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV start 29 maart.

Vooralsnog zijn de deuren op
zondag 10.00 uur wel open, 
voor wie daar behoefte aan heeft.

Houdt u wel de anderhalve meter
afstand in acht!

Zeker ook welkom om alleen even
binnen te komen om een kaarsje 
aan te steken in de Stiltehoek.