zegel
Terugblik

De geur van versgebakken Knieperkes dwarrelde door Ons Gebouw. twee dagen is er hard gewerkt om een hele voorraad Knieperkes te maken. Dat gebeurt uiteraard niet zo maar. Het Knieperkes bakken is namelijk voor het goede doel en dit jaar is gekozen om woonzorgcentrum Franciscus te ondersteunen. Met het geld wordt het opknappen van de binnentuin ondersteund.

De opbrengst:  1.400,-- euro

 

     

    

      

 

Overhandiging van het door de diaconie verhoogde bedrag tot 1.500,-- euro aan het woonzorgcentrum Franciscus.

Erna Sleiderink heette allen hartelijk welkom en vertelde dat er een mooie surprise zat aan te komen.

Marije Leferink, de nieuwe teamcoach van Franciscus, kreeg de cheque overhandigd en toonde zich blij verheugd over het prachtige bedrag. Ze bedankt de Protestantse kerk namens de bewoners, maar ook namens de raad van bestuur. “Hier zijn we heel erg blij mee en we gaan de plannen voor de binnentuin verder uitwerken en met dit bedrag is een eerste stap om er iets moois van te maken zeker gezet,” besluit Marije Leferink. 

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV start 29 maart.

Vooralsnog zijn de deuren op
zondag 10.00 uur wel open, 
voor wie daar behoefte aan heeft.

Houdt u wel de anderhalve meter
afstand in acht!

Zeker ook welkom om alleen even
binnen te komen om een kaarsje 
aan te steken in de Stiltehoek.