zegel
Terugblik

Warm afscheid dominee Annerie Snier

Tijdens een goed bezochte Pinksterviering leidde Annerie Snier voor het laatst als (waarnemend)  dominee van Ootmarsum een dienst in de Protestantse Kerk. Het thema was Inspiratie en de vertrekkende predikant had met zorg weer de liturgie samengesteld.

              

In de viering werd zij verrast met twee liederen, die door een kwartet gemeenteleden werden gebracht. Het eerste lied was ‘Peace like a river’ en het tweede een afsluitend lied ‘Ga met God’, waarbij de gemeente het vierde couplet meezong.

               

Bijna aan het einde van de dienst bedankte Annerie Snier voor de fijne samenwerking tussen haar, de Kerkenraad, de eigen gemeenteleden en de R.-K. kerk.  Ze waardeerde dat ze zoveel vrijheid had gekregen om haar werk te kunnen doen en altijd veel vertrouwen heeft gevoeld.

               

              

Karin Baanstra, scriba van de Kerkenraad, bedankte op haar beurt de scheidende dominee, die ze betitelde als warm en open. “Vanaf sept. 2017 ben je voor 50% als predikant in onze gemeente aan het werk gegaan. En je bent voortvarend aan het werk gegaan en het werk opgepakt, daar waar Ds. Klip gestopt was. Je hebt contacten gelegd met gemeenteleden:  pastoraal was je daar waar je dacht nodig te zijn. Mensen durfden hun levensverhaal bij je neer te leggen; ze durfden op je te steunen. We hebben genoten van je diensten; je stopte er iets eigens in en met veel creativiteit werden het diensten, die we mee konden beleven, mee konden vieren. Het waren aansprekende diensten, waarin je de kerkgangers een eigentijdse boodschap mee gaf. Je bereidde je diensten zeer nauwgezet voor; niets aan het toeval overlatend.  Je zette je in voor de oecumene; je ging door met oecumenische Vieringen, zoals we die gewend waren. Ook pakte je samen met pastor Ingrid Schraven de contacten op met de school en gaf samen met haar vorm aan de vieringen op school.”
 De scriba bedankte Annerie verder voor de intensieve samenwerking, de openheid en haar inzet. “Eén ding heb je echter niet bereikt. De 22 maanden dat je bij ons was had je steeds een café-noir bij je koffie of thee en dat wilde je heel graag veranderen. Helaas is dat niet gelukt………..,” lacht Karin Baanstra. “Ik heb goed nieuws, we geven je nu het laatste pak mee en als je weer bij ons voorgaat, wachten er andere koekjes. Annerie, namens de kerkenraad en de Prot. Gemeente spreek ik hier onze grote waardering uit; hopelijk heb jij die waardering in de tijd dat jij in onze gemeente werkte, ook gevoeld.

Waarschijnlijk wel; als kerkenraad bereikten ons meermalen verzoeken uit de gemeente om jouw te beroepen. En gemeenteleden hebben jou ook zelf rechtstreeks benaderd met die vraag. We zijn heel blij, dat je af en toe nog als gastpredikant voor wilt gaan: helemaal weg ben je dus niet. Je zult voor altijd ook een beetje verbonden blijven met onze gemeente; ook jouw naam staat op het predikantenbord achter in de kerk. Annerie, heel veel dank,” besluit Karin Baanstra haar dankwoord. Vervolgens overhandigde ze Annerie Snier een cadeau en na afloop was er in Ons Gebouw nog een gezellig samenzijn om onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk afscheid van haar te nemen.

 

              

              

               

    

    

   

    

 

 

‘Afscheid is het einde niet’

    

Na de succesvolle Ringviering in Weerselo op zondag 19 mei volgde in Ootmarsum al weer de volgende gezamenlijke dienst. Op Hemelvaartsdag zat de kerk vol en waren vele kerkgangers met de fiets dauwtrappend naar de Siepelstad gekomen. Daar stond in Ons Gebouw de koffie met zelfgebakken yoghurtcake  klaar en om 10.30 uur begon de viering met als thema ‘Afscheid is het einde niet’.

   

Dominee Erna Lensink en dominee Annerie Snier leidden deze bijzondere viering, waarin op verschillende manieren het woord afscheid werd belicht. Met hoopvolle woorden “Er is altijd een nieuw begin” werd het thema verder uitgediept. Passend daarbij was lied 809: “Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.” De viering werd afgesloten met het lied ‘Daar ruist langs de wolken’.

   

      

     

     

Na afloop was er heerlijke soep en velen maakten daar ook voor de tweede keer gebruik van. In een vol Ons Gebouw werd er op een gezellige wijze nagepraat over deze viering en bijgepraat over van alles wat de mensen op dat moment bezig hield.

    

     

     

 

 

Een nieuw begin
Een nieuwe start
Opnieuw,
een schone lei
Jezus maakt het mogelijk
Hij heeft de dood overwonnen
dat vieren wij Met Pasen
Hij maakte de weg voor ons vrij.

Wij zijn de dienst begonnen met een morgenwijding op de begraafplaats aan de Molenstraat. Narcissen zijn op de graven neergelegd.

  

  

  

  

Daarna liepen wij met elkaar terug naar Ons Gebouw, waar het Paasontbijt gereed stond.

  

  

  

Na van het ontbijt en de gesprekken te hebben genoten, was om 10.30 uur de dienst in de kerk.

Henny Molendijk vertolkte op prachtige wijze twee liederen,
"Stay with me till the morning"   en   "You raise me up".

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ringviering om door een ringetje te halen

De Protestantse gemeenten uit Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Denekamp hielden een gezamenlijke Ringviering. ’t Stift was het decor en de weersomstandigheden waren dusdanig dat de viering in de buitenlucht gehouden kon worden. Achter de Stiftskerk waren alle stoelen tot de laatste plek bezet en moesten er nog extra zitplaatsen worden gerealiseerd. Voorafgaande aan de viering was er een kop koffie, waarna iedereen zijn plek innam. Rondom de open plek waar de dienst plaatsvond stonden frisgroene bomen en van daaruit zongen zangvogels hun hoogste lied. En wat is er dan mooier om na het hartverwarmende welkomstwoord van dominee Tieneke van Lindenhuizen samen de Nederlandse tekst van ‘Morning has broken’ te zingen. Een geweldig passend begin van deze mooie viering om door een ringetje te halen: ‘Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen, nieuw aan het woord.’ 
 

Het popkoor Ambiente zorgde voor een bijzonder invulling van deze Ringviering. Met inspirerende liederen genoten de kerkgangers van hun inbreng. Dominee Annerie Snier vertelde het indrukwekkende verhaal van ‘De gulle boom’. Deze boom ‘offerde’ zichzelf op voor een jongetje dat zijn jeugdjaren doorbracht bij deze boom, meerdere keren vertrok, maar toch altijd weer terugkwam. Ondertussen verloor de boom zijn vruchten, zijn takken en zelfs zijn stam. En dat allemaal voor dat kleine jongetje, die later als jongeman, volwassen man en oude man bij de boom terugkwam.  
De kinderen, die er waren,  werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Kindernevendienst en dan is het Stift in combinatie met dit fraaie voorjaarsweer een unieke locatie. Dat was voor de jeugd echt genieten om samen te tekenen en een Stiftsboom te ‘versieren’.

  
De deelnemende gemeentes mochten zichzelf tijdens de viering profileren en uitspreken hoe zij ‘als boom’ in hun geloofsgemeenschap staan. Het leverde mooie woorden op, hartverwarmende teksten, waarbij de leden van Denekamp zichzelf als boom met bladeren hadden ‘verkleed’.

  

De viering gaf ook ruimte voor samenzang. Al ruim van tevoren was in iedere gemeente gevraagd om het mooiste Liedboeklied door te geven. De voorgangers maakten hiervan een top 10 en uiteindelijk werd ‘het meest populaire lied’ uit iedere gemeente gezongen.


De schriftlezing was dit keer over de tollenaar Zacheüs. Dominee Esther Scheer-Weijenberg en dominee Erna Lensink verzorgden een samenspraak naar aanleiding van deze Bijbeltekst.  Met begrijpelijke woorden werd deze tekst verder uitgelegd. Daarnaast was er natuurlijk ook de vraag waarom deze belangrijke tollenaar in de boom kroop om zich te verstoppen voor de grote menigte. Dat maakt ook dit verhaal tot een boeiend onderwerp, waarop logische vragen niet direct beantwoord kunnen worden. Een dialoog tussen beide dominees, die uitnodigde om daar dieper over na te denken.  
 

De viering naderde zijn einde. De vogels in de bomen zongen nog steeds en de viering verveelde geen moment. Het koor Ambiente zong nog een tweetal prachtige liederen, waarna de Ringviering werd afgesloten met het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.  Het werd het slotakkoord van deze Ringviering, die de deelnemende gemeentes samenbindt en versterkt.

Naderhand was er nog een lunch met soep en zelf meegebrachte broodjes en kon er in alle rust na gesproken worden over deze Ringviering, die bij velen een waardevolle indruk heeft achtergelaten. Samen kerk zijn kwam op ’t Stift tijdens deze viering op een bijzondere wijze naar voren. Van tevoren hoop je dit samen te bereiken. Naderhand bewezen de geluiden dat dit streven is gelukt. De saamhorigheid was groot en dat is toch een teken van licht, die de  kerkgangers op ’t Stift konden ervaren.

  

 

Het gospelkoor “Onderweg” uit Almelo o.l.v. André Bijleveld Brengt het thema “Het is volbracht” ten gehore. Eigentijdse liederen werden afgewisseld met gesproken woord en beeldmateriaal. Dit alles was in de handen van het koor zelf. Er was veel en goed voorbereid, door het koor en de musici. Ook mooi afgewisseld met samenzang! Wij mochten allemaal met een warm gevoel over “Het volbrachte” naar huis gaan.

Vandaag is hij geslagen
op 't hoofd een doornenkroon
aan 't kruishout zelf gedragen
hangt nu Gods eigen Zoon

Worstelend met verlatenheid
in diepste smart en rouw
voor ons een nieuwe weg bereid
dat God ons nooit verlaten zou.

Het donker werd verdrongen
met Licht door al zijn kracht
met lucht uit Jezus longen 
riep Hij: het is volbracht!   

  

  

  

  

  

  

  

 

AgendaKerkdiensten

Zondag 9 juni 
1e pinksterdag

10.00 uur
Voorganger: Ds. Annerie Snier

In deze dienst nemen wij afscheid 
van Annerie en na afloop komen
wij samen in Ons Gebouw, waar u 
persoonlijk afscheid kan nemen,
onder het genot van een kop koffie
met iets lekkers om het een feestelijk
tintje te geven.

 

Zondag 16 juni

10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Dijkema
uit Borne

 

Zondag 23 juni

10.00 uur
Voorganger: mevr. H. Meijberg
uit Ootmarsum

 

Zondag 30 juni

10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Bijl 
uit Oldenzaal