zegel
Goede Vrijdag

Het gospelkoor “Onderweg” uit Almelo o.l.v. André Bijleveld Brengt het thema “Het is volbracht” ten gehore. Eigentijdse liederen werden afgewisseld met gesproken woord en beeldmateriaal. Dit alles was in de handen van het koor zelf. Er was veel en goed voorbereid, door het koor en de musici. Ook mooi afgewisseld met samenzang! Wij mochten allemaal met een warm gevoel over “Het volbrachte” naar huis gaan.

Vandaag is hij geslagen
op 't hoofd een doornenkroon
aan 't kruishout zelf gedragen
hangt nu Gods eigen Zoon

Worstelend met verlatenheid
in diepste smart en rouw
voor ons een nieuwe weg bereid
dat God ons nooit verlaten zou.

Het donker werd verdrongen
met Licht door al zijn kracht
met lucht uit Jezus longen 
riep Hij: het is volbracht!   

  

  

  

  

  

  

  

 

AgendaKerkdiensten

 

Dinsdag 31 december

Oudejaarsdienst 

19.30
Voorganger: mevr. H. Meijberg - Tijms

 

Zondag 5 januari

nieuwjaarsbijeenkomst

10.00 uur
Voorganger: ds. Roelof Kloosterziel

 

Zondag 12 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel

Zondag 19 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. R. Visser 
uit Uelsen

 

Zondag 26 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel