zegel
Ringviering op 't Stift

Ringviering om door een ringetje te halen

De Protestantse gemeenten uit Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Denekamp hielden een gezamenlijke Ringviering. ’t Stift was het decor en de weersomstandigheden waren dusdanig dat de viering in de buitenlucht gehouden kon worden. Achter de Stiftskerk waren alle stoelen tot de laatste plek bezet en moesten er nog extra zitplaatsen worden gerealiseerd. Voorafgaande aan de viering was er een kop koffie, waarna iedereen zijn plek innam. Rondom de open plek waar de dienst plaatsvond stonden frisgroene bomen en van daaruit zongen zangvogels hun hoogste lied. En wat is er dan mooier om na het hartverwarmende welkomstwoord van dominee Tieneke van Lindenhuizen samen de Nederlandse tekst van ‘Morning has broken’ te zingen. Een geweldig passend begin van deze mooie viering om door een ringetje te halen: ‘Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen, nieuw aan het woord.’ 
 

Het popkoor Ambiente zorgde voor een bijzonder invulling van deze Ringviering. Met inspirerende liederen genoten de kerkgangers van hun inbreng. Dominee Annerie Snier vertelde het indrukwekkende verhaal van ‘De gulle boom’. Deze boom ‘offerde’ zichzelf op voor een jongetje dat zijn jeugdjaren doorbracht bij deze boom, meerdere keren vertrok, maar toch altijd weer terugkwam. Ondertussen verloor de boom zijn vruchten, zijn takken en zelfs zijn stam. En dat allemaal voor dat kleine jongetje, die later als jongeman, volwassen man en oude man bij de boom terugkwam.  
De kinderen, die er waren,  werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Kindernevendienst en dan is het Stift in combinatie met dit fraaie voorjaarsweer een unieke locatie. Dat was voor de jeugd echt genieten om samen te tekenen en een Stiftsboom te ‘versieren’.

  
De deelnemende gemeentes mochten zichzelf tijdens de viering profileren en uitspreken hoe zij ‘als boom’ in hun geloofsgemeenschap staan. Het leverde mooie woorden op, hartverwarmende teksten, waarbij de leden van Denekamp zichzelf als boom met bladeren hadden ‘verkleed’.

  

De viering gaf ook ruimte voor samenzang. Al ruim van tevoren was in iedere gemeente gevraagd om het mooiste Liedboeklied door te geven. De voorgangers maakten hiervan een top 10 en uiteindelijk werd ‘het meest populaire lied’ uit iedere gemeente gezongen.


De schriftlezing was dit keer over de tollenaar Zacheüs. Dominee Esther Scheer-Weijenberg en dominee Erna Lensink verzorgden een samenspraak naar aanleiding van deze Bijbeltekst.  Met begrijpelijke woorden werd deze tekst verder uitgelegd. Daarnaast was er natuurlijk ook de vraag waarom deze belangrijke tollenaar in de boom kroop om zich te verstoppen voor de grote menigte. Dat maakt ook dit verhaal tot een boeiend onderwerp, waarop logische vragen niet direct beantwoord kunnen worden. Een dialoog tussen beide dominees, die uitnodigde om daar dieper over na te denken.  
 

De viering naderde zijn einde. De vogels in de bomen zongen nog steeds en de viering verveelde geen moment. Het koor Ambiente zong nog een tweetal prachtige liederen, waarna de Ringviering werd afgesloten met het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.  Het werd het slotakkoord van deze Ringviering, die de deelnemende gemeentes samenbindt en versterkt.

Naderhand was er nog een lunch met soep en zelf meegebrachte broodjes en kon er in alle rust na gesproken worden over deze Ringviering, die bij velen een waardevolle indruk heeft achtergelaten. Samen kerk zijn kwam op ’t Stift tijdens deze viering op een bijzondere wijze naar voren. Van tevoren hoop je dit samen te bereiken. Naderhand bewezen de geluiden dat dit streven is gelukt. De saamhorigheid was groot en dat is toch een teken van licht, die de  kerkgangers op ’t Stift konden ervaren.

  

 

AgendaKerkdiensten

 

Dinsdag 31 december

Oudejaarsdienst 

19.30
Voorganger: mevr. H. Meijberg - Tijms

 

Zondag 5 januari

nieuwjaarsbijeenkomst

10.00 uur
Voorganger: ds. Roelof Kloosterziel

 

Zondag 12 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel

Zondag 19 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. R. Visser 
uit Uelsen

 

Zondag 26 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel