zegel
Jeugd

 Een terugblik op de dienst: Wat fijn dat je er bent

Het is zondagmorgen 10.00 uur en ‘de rust’ in de Protestantse Kerk wordt ‘verstoord’ bij het binnenkomen van dominee Annerie Snier en ouderling Karin Baanstra. Zij heffen het bekende lied van de TV serie ‘De Luizenmoeder’ aan met Juf Ank in de hoofdrol. “Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent…….” schalt door de kerk en niet veel later wordt het door de kerkgangers meegezongen. ‘Wat fijn dat je er bent’ is het thema van deze viering, die bestemd is voor jong en ouder.  Een enthousiast begin en dat geestdriftige liep als een rode draad  door de viering, want met het Kinderkoor onder leiding van Milou Pasveer en begeleid door Karel Tijhuis was het volop genieten geblazen van deze jonge talentjes. Met mooie liedjes en passende teksten werd het thema verder uitgediept.

Beeldend werd ook ‘Het Lichaam spreekt’ vertolkt. Het oor, de mond, het oog, de hand, de voet, de neus hebben allemaal een belangrijke rol, maar wat is nu eigenlijk de functie van de pink. Met een spiegelverhaal bleek ook de pink van belang en hoorde er dus wel degelijk bij. Heel treffend was het lied ‘We hebben allemaal wat’ en ‘We zijn allemaal raar’. ‘Toch zijn we broertjes en zusjes en toch houden we van elkaar’.

 Met veel interactie leidde dominee Annerie Snier de kerkgangers door de viering. Ze interviewde de mensen over hun ‘rare’ gewoontes, maar ook over ‘de mooie kanten’, die iedereen echt wel kent. Daarna mochten drie kinderen hartjes uitdelen onder het zingen van ‘Handen heb je om te geven’. Vervolgens werden kaarsen aangestoken en mochten kerkgangers hun ‘stille’ gebed delen met de andere aanwezigen. Dat waren indrukwekkende momenten en gaf iedereen het gevoel  dat het fijn is om erbij te zijn. Het Kinderkoor sloot af met het lied van ‘Noord naar zuid’ en kreeg vervolgens een klaterend applaus te horen van de mensen uit de kerk, die daarmee aangaven erg genoten te hebben van de inbreng van hun zang, hun teksten en hun enthousiasme.

 

Helaas ontbreken de beelden nog, zodra het weer lukt deze in te brengen zullen ze alsnog getoond worden. (Mits de Wet op de Privacy ons dat nog toestaat.)

 

 

 

      

 

 Een terugblik op:  Blij met de Bijbel

 Familiedienst 291017 14

Gezinsdienst/Kinderviering 29 oktober

Familiedienst 291017 116

Een fijne familiedienst met kinderkoor Ootmarsum en duo NIHZ

‘Blij met de Bijbel’ was het thema van de familiedienst.
De kerkgangers waren ook blij met het kinderkoor Ootmarsum en het duo Niet In Het Zwart dat bestaat uit Sanne van Elst en Bobby Rootveld. Het werd een vrolijke dienst onder leiding van dominee Annerie Snier.
Familiedienst 291017 11 

 

Het Kinderkoor Ootmarsum onder leiding van Milou Pasveer en pianist Karel Tijhuis zong en danste voor in de kerk.

Familiedienst 291017 41

Een aantal liederen werden mede begeleid door Sanne van Elst en Bobby Rootveld, terwijl zij als duo een paar prachtige nummers lieten horen, waaronder ‘Het verhaal van de gulle boom’.

Familiedienst 291017 77

Ook werd er vrolijke Klezmer muziek gespeeld. Dominee Snier vertelde over de Barmhartige Samaritaan, een bekend verhaal, dat ze ook nog eens verduidelijkte met een zeer herkenbaar Spiegelverhaal. 

Ook werd er verteld over de vele soorten Bijbels, die in alle maten een soorten te vinden zijn in deze wereld. Eén van de kinderen kreeg zelfs een Bijbel met de Chinese taal voor ogen, maar het lukte haar niet om daaruit voor te lezen.

Familiedienst 291017 24

 

Dat deed ze wel, nadat ze kansel beklommen had en uit de oude Bijbel in ieder geval de cijfers herkende.

Familiedienst 291017 44

Tevens werd de Bijbel app getoond, want op internet kan men alles lezen en opzoeken wat er in de Bijbel staat. De kinderen waren het echter roerend over één ding eens en dat was dat de Bijbel er mooi moest uitzien met aantrekkelijke tekeningen en/of plaatjes.

Familiedienst 291017 106

Een ander kind had iets geknutseld om daar geld mee in te zamelen en op deze manier voegde iedereen wel iets toe aan deze echte gezinsdienst in de Protestantse Kerk. Alle kerkgangers kregen tot slot nog een hartje uitgedeeld onder het zingen van het ‘Semi Yadech’ (Ik geef je mijn beide handen). 

Familiedienst 291017 37 

Alle foto's van deze dienst zijn te bekijken onder de knop foto's in map Blij met de Bijbel

 

      

        

  

 

 

  


 

           

Feestelijke familiedienst met prachtige zang en muziek

In een oecumenische familiedienst in de Protestantse kerk genoten de kerkgangers van feestelijke muziek en zang. Het duo Sanne van Elst en Bobby Rootveld verleenden net als vorig jaar hun medewerking en zij zorgden voor prachtige nummers, waarvan een aantal ook samen gezongen werden met het enthousiaste Kinderkoor Ootmarsum.

DSCN8873 DSCN8876 DSCN8877


Na het openingswoord begon de viering met het toepasselijke ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Samen met het Kinderkoor zongen Sanne en Bobby het Jiddische lied Tum Balayka. Swingend werd vervolgd met Go down Moses, waarna Sanne en Bobby zingend en musicerend het indrukwekkende verhaal van de Gulle Boom vertelden.

DSCN8878           DSCN8884          DSCN8895

Na dit lied volgde samen met het Kinderkoor het Israëlische dans – en werkliedje Zum gali gali gali.

DSCN8911 DSCN8909 DSCN8907

Heel bijzonder is het lied van de Eenhoorn, die geen plek krijgt in de ark van Noach en dus we daarom dus ook  nooit meer in de natuur hebben gezien. De kerkgangers genoten volop en zongen het refrein telkens mee.

Het werd een fijne oecumenische viering met vrolijke liederen en voor het Kinderkoor Ootmarsum een prima generale voor hun musical, die ze zaterdag 15 oktober om 18.00 uur in de RK kerk zullen laten horen.

 

Alle foto's zijn te zien in het album Israëlzondag 2016 (onder het kople foto's) .

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Dinsdag 31 december

Oudejaarsdienst 

19.30
Voorganger: mevr. H. Meijberg - Tijms

 

Zondag 5 januari

nieuwjaarsbijeenkomst

10.00 uur
Voorganger: ds. Roelof Kloosterziel

 

Zondag 12 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel

Zondag 19 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. R. Visser 
uit Uelsen

 

Zondag 26 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel