zegel
Orde van Dienst

ORDE VAN DIENST ZONDAG 31 mei mei 2020

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtspsalm Psalm 33: 1, 2 en 8

             Kom nu met zang en roer de snaren

 

Inleidende woorden:

Stil Gebed

Votum en Groet

Gebed om ontferming

 

Glorialied; 672: 1, 3 en 7

             Kom laat ons deze dag


Gebed om de opening van het Woord

Lezing Oude Testament. Jesaja 55: 1 t/m 6

 

Zingen: Lied: 675: 1
                     Geest van hierboven

 

Lezing Nieuwe Testament   

Handelingen 2: 1 t/m 14 

 

Zingen: Lied 675: 2

Verkondiging 

          

Kort meditatief orgelspel


Lied 686: 1, 2 en 3

       De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt    

Dankgebed

Slotlied: 659: 1, 2, 5 en 6

                Kondig het jubelend aan

 

Zending en zegen

Gezongen: Amen.

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV sinds 29 maart.

de kerkdiensten worden online
uitgezonden.
De opnames daarvoor zijn op
zondag 10.00 uur.
 
De zondagse erediensten
zijn online
te volgen via onze site