Zondagsbrief 2 augustus

Voorganger Ds. R. de Vries-Smelt uit Wierden
Ouderling van dienst Karin Baanstra
Vleugel Herman Koops

Volgende week zondag 9 augustus  gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst

Pastoraat Ootmarsum
De bloemen uit de dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevr. Hasselo-Wonink en naar Mevr. L. Maatman-Gülink. Een derde bos gat naar Dhr. en mevr. Buijvoets-Kruit zij waren vorige maand 25 jaar getrouwd

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.
Met een Givt app op uw smartphone kunt u deze ook gewoon thuis activeren.
Heeft u die niet en u wilt toch de collecte steunen, dan kunt u dat doen door het overmaken van uw gift op de rekening van de diaconie:  NL95RABO014.01.36.088 (Ootmarsum)

De gezamenlijke opbrengst van de collectes worden steeds bij elkaar opgeteld en voor een goed doel bestemd dat op een later tijdstip wordt bepaald.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, zou u dat dan door willen geven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.

In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail.
Diaconieootmarsum@hotmail.com

Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen

Roosters
Gelet op de situatie in verband met het Coronavirus worden voor, tijdens of na de kerkdiensten nog steeds geen vrijwilligers ingezet voor de diverse taken als welkom, collecteren, bloemendienst en koffie zetten en schenken. De gemaakte roosters voor deze taken, waarop de namen van de vrijwilligers staan, worden dus voorlopig niet gehanteerd. Op het moment dat er weer een beroep op de vrijwilligers gedaan kan worden, krijgen zij via de Kerkenraad bericht door een vermelding op de website (Zondagsbrief) en in de Ringsproak.

Thuis online diensten volgen      Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten thuis online te volgen. De gemeenteleden en gasten, die de diensten bij willen wonen, worden verzocht hierover van tevoren contact op te nemen met de scriba. (dit graag telefonisch of via de mail.) Wij kunnen vanaf nu met de regeling van 1,5 meter, maximaal 50  mensen toestaan tijdens de dienst.

Om iedereen met een gerust hart de vieringen te laten bijwonen, vragen wij u voorlopig nog niet mee te zingen. Er zijn wel een aantal mensen benaderd om te zingen tijdens de dienst, aan alle anderen vragen wij om de tekst mee te lezen en/of te neuriën.

Koffie na de dienst
De kerkenraad heeft besloten om per 1 augustus weer de mogelijkheid te bieden om, met de mensen die dat graag willen, een kopje koffie te drinken na de dienst. Dit kan op de voorgeschreven 1,5 meter van elkaar in Ons Gebouw.
Iedereen is vrij om hier wel of niet gebruik van te maken en we respecteren ieders mening, dus zie  het net als een verplichting.