Zondagsbrief 28 mei – Pinksteren

Voorganger:                         ds. Roelof Kloosterziel
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                  Hans van Duijn
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

m.m.v. het Dutch Christian Choir uit Roosendaal

onder leiding van Ineke de Vries

Pastoraat

De bloemen uit deze dienst gaan naar dhr. André Smoes en naar dhr. Evert Smoes. Beide heren vierden afgelopen week hun verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Tijdens de viering is er altijd een Kyriegebed voor de nood in de wereld: Dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.  In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen. Dat gebeurt niet wekelijks en is ook afhankelijk van de invulling, die de voorganger aan het Kyriegebed geeft.

Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x het ‘Amen’ gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang:

  1. Collecte Protestantse kerk – Pinkster Collecte – kerk in actie ZENDING

EGYPTE

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.
Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

 2.Plaatselijke Diaconie
De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst of de diaken staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang. Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95 RABO 0140136088


Collectemunten
Onze kerk werkt ook met collectemunten van € 0,50 en € 1,00. Vul het gewenste bedrag in op bankrekening  NL83RABO0140104100 onder vermelding van ‘Collectemunten’. Daarna ontvangt u de munten van de heer Z. Engbers  tel.nr : 0541-293053. De munten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Napraten onder het genot van koffie of thee en een potje jam
Na de dienst nodigen wij u als altijd uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Na- en bijpraten, een mooi moment om elkaar te ontmoeten. De potjes met de heerlijke jam van Ineke Overbosch blijven nog steeds te koop in Ons Gebouw om daarmee geld op te halen voor de restauratie van ons orgel.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Volgende vieringen
Zondag 4 juni gaat dhr.  R. Wichers uit Vriezenveen voor in de dienst.

Taarten bakken
De dag dat  ‘heel de kerk bakt’  om geld in te zamelen voor de restauratie van het orgel wordt zaterdag 24 juni.  Iedereen die zich heeft opgegeven hieraan mee te willen werken, alvast een heel groot dank jullie wel en we gaan er een mooie actiedag van maken. Verdere informatie volgt uiteraard.