Zondagsbrief 24 oktober

Voorganger:                                  Ds. Roelof Kloosterziel

Ouderling van dienst:                  Hanneke Spermon

Lector:                                            Hanneke Spermon

Orgel en vleugel:                          Herman Koops

Deze zondag vieren wij lopend het Heilig Avondmaal. Er staan bekertjes op de tafel met wijn/druivensap en brood, deze kunt u zelf van de tafel nemen.

Pastoraat
De bloemen uit de dienst zijn voor Mevr. Stien Rademaker-Koops , zij is weer thuis en herstellende van een knieoperatie. De tweede en derde bos gaan naar mevr. van den Berg-Rutgers en mevr.Kuijpers-Sanders, zij vier(d)en beide deze week hun verjaardag.

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van het RIVM
We kunnen gelukkig weer met meer mensen in de kerk de dienst bijwonen. Een ieder mag natuurlijk zelf zijn of haar afweging maken. Wie het nog niet vertrouwt om de vieringen bij te wonen, kan deze online blijven volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl.

Collectes
De kerkenraad heeft besloten om vanaf nu weer structureel te collecteren voor de plaatselijke diaconie. De afgelopen anderhalf jaar zijn de collecte-opbrengsten voor de diaconie minimaal geweest, terwijl de vaste afdrachten en betalingen gewoon doorliepen.
De collectezak doorgeven in de kerk vinden we nog te risicovol. Daarom vindt de collecte voor de diaconie plaats bij de uitgang door de ouderling van dienst. Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken:NL95RABO0140136088

Deze zondag, 17 oktober is de andere collecte: Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie.
Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij (ex)gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning.

Hun uitgangspunt is: misdaad verdient straf, maar Bijbelse gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid en bewogenheid.

De collectezak in de standaard bij de uitgang is voor deze collecte bestemd.

Collecte-munten
Vriendelijk verzoek om toch zoveel mogelijk met collecte-munten te doneren. Het verwerken en storten van de collectes is voor onze administrateur, Ine Veneklaas, eenvoudiger wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van collecte-munten.

Deze collecte-munten zijn te bestellen via de rekening van de kerk:
NL83 RABO 0140 1041 00 en graag aangeven of het munten van 0,50 en/of 1,00 euro moeten zijn.


Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Gemeenteberaad
Afgelopen zondag hebben we na afloop van de viering een gemeenteberaad gehouden. Verschillende zaken zijn besproken met als rode draad het tekort aan vrijwilligers op diverse terreinen. Wie toch nog tijd heeft om wat op te pakken, wordt dringend verzocht om daarover contact op te nemen met leden van de Kerkenraad. Een uitgebreid verslag treft u aan in de komende Ringsproak.

Volgende week zondag 31 oktober gaat Ds. H. Marsman uit Nooitgedagt voor in de dienst.