Zondagsbrief 16 mei

Voorganger:                                 Ds. Wiekeraad uit Uelsen

Ouderling van dienst:                 Karin Baanstra

Lector:                                           Hans van Duijn

Orgel en vleugel:                          Herman Koops

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 30 mensen toestaan tijdens de dienst.
Bij de mededelingen zal de ouderling van dienst aangeven of er wel of niet gezongen kan worden. Tevens laat de kerkenraad het wel of niet zingen afhangen van de wens van de dominee, die op dat moment voorgaat.

Verzoek om opgave
Wie toch graag onze vieringen in de kerk live bij wil wonen, kan dit melden via de scriba van de Kerkenraad. Karin Baanstra is te bereiken per telefoon 0541-292311 of mobiel 06-30 53 59 43 of per mail karinbaanstra@gmail.com.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.

De eindcollecte is de komende 3 maanden (tot eind juni) bestemd voor Het Noaberproject Rwanda.

 

 

Het doel is driedelig:
1. verminderen van kindersterfte
2.beperken van ondervoeding
3. Het geven van een kans aan een kind

 

 

 

 

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen- en adressen:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Kerkdeuren open voor ‘Het feest van de Hoop’
Op zaterdag 22 mei van 13.00 u. – 16.00 u. openen de Katholieke en Protestantse kerken in Denekamp en Ootmarsum hun deuren.

22 Mei is de zaterdag voor Pinksteren en dit is bij uitstek het feest van de hoop. Kom een kijkje nemen bij of in één van de kerken. Doe mee met de activiteiten, luister naar de muziek, kijk naar de beelden van hoop, steek een kaarsje op. Vertel ons wat jou hoop geeft. Steek anderen een hart onder de riem door hoopvolle berichten op de vlammen te schrijven en hang ze op, zodat iedereen ze kan lezen. Tot ziens op zaterdag 22 mei.

Pastoraal Team Lumen Christi en de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Denekamp en Ootmarsum.


Voorganger volgende week

Zondag 23 mei om 10.00 uur (1e Pinksterdag) gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst.