Zondagsbrief 7 augustus 2022

Voorganger:                         Ds. Hedda Klip uit Leiden
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                   Karin Baanstra
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit de dienst gaan naar ….n.n.b

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, zou u dat op een briefje aan de koster of de dominee willen geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang.

  1. De Zonnebloem
    De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werken we aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijken we het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking.

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

2.Plaatselijke Diaconie
De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee
Na de dienst nodigen wij u weer uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Startzondag
Op zondag 11 september vieren we met de Kleine Ring de startzondag, die het ‘winter’werk inluidt. Als Ootmarsumse gemeente maken we deel uit van deze ring en ons is gevraagd om een invulling te geven aan het thema ‘Heel de Aarde’.  Ons aandeel is de ‘Lofzang’ en daarom willen we onze gemeenteleden vragen om  na te denken over de ‘Lofzang’ en hoe we deze vorm kunnen geven. Zelf denken we onder meer aan het opgeven van je favoriete kerklied en dat hoeft echt niet uit het huidige liedboek te zijn. Alle suggesties zijn welkom om samen ‘onze Lofzang’ te laten horen tijdens deze startzondag. Geeft het door aan de leden van de Kerkenraad of aan de redactie van de Ringsproak.

Volgende week
Zondag 14 augustus gaat Ds. Ds. Kloosterziel voor in de dienst.