Welkom op de site van de Protestantse Kerk in Ootmarsum.
In ons kerkgebouw is er normaal gesproken wekelijks op zondag om 10.00 uur een eredienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 

In Jezus’ naam,

Amen

 

Deze site is opgebouwd uit een aantal hoofdcategorieën, die bestaan uit  submenu’s. Wie op zoek is naar actueel nieuws van onze kerkelijke gemeente kiest de categorie ‘Kerk in beweging’ en dan het submenu Ringsproak Nieuws Ootmarsum.

Er is nu ook een Facebookpagina die gekoppeld is aan deze website. Nieuwe berichten zijn nu ook daar te zien. De Zondagsbrief komt daar ook steeds op te staan. De Facebookpagina van onze kerk is : Protestantse gemeente Ootmarsum.

 

Samenstelling van onze kerkelijke gemeente
Onze kerkelijke gemeente omvat van oudsher, naast Ootmarsum ook nog Tilligte, Lattrop, Oud-Ootmarsum, Springendal, Postelhoek, Brecklenkamp, Groot en Klein Agelo en Nutter. Daarnaast vallen Vasse, Reutum, Hezingen en Haarle, behorend tot de gemeente Tubbergen, ook nog onder onze kerkelijke gemeente. Heel verspreid dus.
Ootmarsum telt ruim 4500 inwoners, waarvan er circa 450 protestant zijn. De overige inwoners zijn overwegend Rooms-Katholiek.
Een deel van onze leden woont, zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, dus niet in Ootmarsum. Brecklenkamp ligt bijv. op 9,5 km afstand en tegenwoordig zijn er ook aardig wat leden woonachtig in Duitsland.

 

 

De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. Hierin komen we samen rondom het Woord, om te luisteren, te zingen, te bidden en te vieren. Om God te danken en te loven. Maar ook om elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien, in navolging van Jezus.