Na jarenlang medebeheerder geweest te zijn van Ons Gebouw is Hanneke Koops hier kortgeleden mee gestopt. Hieraan hebben we zondag 25 juni na de dienst extra aandacht aan besteed en Hanneke bedankt voor haar inzet tijdens al deze jaren. Erik ten Hoff sprak Hanneke toe, gaf aan hoeveel verantwoording een beheerder heeft en hoeveel tijd daar wel niet in gaat zitten. Dat doe je niet zomaar even erbij. Het gelegenheidskoor zong, met Hanneke, het lied ‘Bless this house’.

 

Ons Gebouw

Tegenover de kerk staan twee huizen die samen het verenigingsgebouw van de kerk vormen: Ons Gebouw genoemd.
Ons Gebouw wordt intensief benut door groepen en verenigingen. U kunt Ons Gebouw huren. Het gebouw is rolstoel toegankelijk.
Meer verhuurinformatie bij Ine Veneklaas tel.06-25047237


Postadres:
Protestantse Gemeente Ootmarsum
Postbus 87
7630 AB Ootmarsum

Adres Ons Gebouw
Ganzenmarkt 26
7631 EM Ootmarsum
tel. 0541-292753

Beheerder Ons Gebouw:

Ine Veneklaas
tel. 0541- 859856 of  06-25047237
e-mail: ineveneklaas@gmail.com

 

Tarieven zaalhuur         

Per dagdeel Voor feesten en partijen (inclusief schoonmaken)
Grote zaal
verhuur eerste dagdeel van 4 uur
verhuur tweede en/of derde dagdeel
 

€ 100,-
€   85,-   
Grote zaal 150,00
Kleine zaal
verhuur eerste dagdeel van 4 uur
verhuur tweede en/of derde dagdeel
€  75,-
€  60,-   
Kleine zaal  100,00
Grote en kleine zaal 250,00

Consumpties
koffie en thee € 2,00
fris en bier per flesje € 2,50
wijn per glas € 3,50

Ten behoeve van begrafenissen
koffie met cake € 4,00
koffie met krentenwegge € 5,00
koffie met twee broodjes € 7,50

kop soep € 3,75
2 broodjes ham en kaas € 5,50
kop soep en een broodje € 6,50

Bij feesten en partijen wordt de drank (koffie, thee, fris, bier en wijn) verzorgd door Ons Gebouw en afgerekend tegen de algemeen geldende tarieven.
Het staat de huurder vrij hapje en snacks (eten) in eigen beheer in te kopen en in Ons Gebouw aan der genodigden te serveren.

Verkoop van eten en drinken aan bezoekers van Ons Gebouw is te allen tijde voorbehouden aan het beheer van Ons Gebouw.

De administratie van ”Ons Gebouw” berust bij mevr. Ine Veneklaas,
tel. 0541- 859856  of  06-25047237
Bankrekeningnummer ”Ons Gebouw” NL61RABO0 14.01.01.586