Ons Gebouw

Tegenover de kerk staan twee huizen die samen het verenigingsgebouw van de kerk vormen: Ons Gebouw genoemd.
Ons Gebouw wordt intensief benut door groepen en verenigingen. U kunt Ons Gebouw huren. Het gebouw is rolstoel toegankelijk.
Meer verhuurinformatie bij Hanneke Koops tel.291288


Postadres:
Protestantse Gemeente Ootmarsum
Postbus 87
7630 AB Ootmarsum

Adres Ons Gebouw
Ganzenmarkt 26
7631 EM Ootmarsum
tel. 0541-292753

Beheerders Ons Gebouw:

Hanneke Koops
tel.0541-291288 of 06-30740922.
e-mail: jg.koops@planet.nl
Ine Veneklaas
tel. 0541- 859856 of  06-25047237
e-mail: ineveneklaas@gmail.com

 

Tarieven zaalhuur         

Per dagdeel Voor feesten en partijen (inclusief schoonmaken)
Grote zaal
verhuur eerste dagdeel van 4 uur
verhuur tweede en/of derde dagdeel
 

€ 100,-
€   85,-   
Kleine en Grote zaal
Kleine zaal
verhuur eerste dagdeel van 4 uur
verhuur tweede en/of derde dagdeel
€  75,-
€  60,-   
Kleine zaal  

Consumpties
koffie en thee € 2,00
fris en bier per flesje € 2,50
wijn per glas € 3,50

Ten behoeve van begrafenissen
koffie met cake € 4,00
koffie met krentenwegge € 5,00
koffie met twee broodjes € 7,50

kop soep € 3,75
2 broodjes ham en kaas € 5,50
kop soep en een broodje € 6,50

 

 

 

 

 

De administratie van ”Ons Gebouw” berust bij mevr. Ine Veneklaas,
tel. 0541- 859856  of  06-25047237
Bankrekeningnummer ”Ons Gebouw” NL61RABO0 14.01.01.586