Kerk in Beweging
Onder deze categorie komen berichten te staan, die onze kerk in beweging laten zien. Het kunnen daardoor hele afwisselende verhalen worden, die als raakvlak de bewegende kerk hebben. Dat kan dus variëren van symbolisch bloemschikken tot aan de restauratie van het haantje op de toren en bijvoorbeeld van bijzondere vieringen tot en met jubilea.

Kerstavond en 1e Kerstdag 2020 in beeld gebracht

1e kerstdag