Afgelopen zondag vond in de Protestantse kerk in Ootmarsum een bijzondere viering plaats, die in het teken stond van de start van de Vredesweek.  Gemeenteleden mochten in de weken, voorafgaande aan deze viering, hun invulling geven over het Vredesthema. Velen maakten daar gebruik van en de heer de Raad, voorganger in deze viering, maakte daar gebruik van. Ook passende liederen werden door eigen gemeenteleden aangedragen. Verder heeft Annet Dekens een bloemschikking gemaakt in samenspraak met Hanneke Spermon en daar een bijpassende tekst gelezen.

De uitleg van deze symbolische schikking:

Mensen leven steeds meer in hun eigen bubbel. Ze spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Er zijn steeds meer grenzen op de aarde. Zowel fysiek als muur, als door oorlogen of andere meningen.

Met dit bloemstuk willen we iedereen uitnodigen te onderzoeken wat er aan de andere kant van de grens is, in de andere bubbels op de wereld.

De onderkant is opgebouwd uit dode takken, distels, bramen en gaas en verbeeld de chaos en de grenzen in de wereld. Daar bovenop ligt de wereldbol met de verschillende groepen en mensen door het geloof in Jezus. Een rode draad, waardoor vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.
De klimop tenslotte geeft de eeuwige trouw van God aan de mens weer.

Bijpassend gedicht

‘Over de grenzen’
Is er een plek, waar wij elkaar kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,
het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan,
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

Uit: ‘Gebed voorafgaand aan het gebed’

Peter Baanstra droeg een eigen gedicht voor over ‘Heel de Aarde’.

Heel de aarde

Wanneer vieren we feest voor
Heel de aarde
Boeren en politici hand in hand voor
Heel de aarde
Poetin en Zelensky op de grens van vrede voor
Heel de aarde
Wilders en Rutten geen tegenpolen voor
Heel de aarde
Arm en rijk groeien naar elkaar toe voor
Heel de aarde
Een uitgestoken hand naar je naaste vijand voor
Heel de aarde
Kerken op weg naar oecumene voor
Heel de aarde
Alle kleuren van de regenboog voor
Heel de aarde
Natuur en alle mensen slaan de handen ineen om
de aarde te helen
Laat deze droom werkelijkheid worden om
de aarde te helen en in vrede te leven!!!

 Deze viering zorgde voor veel respons en dat kwam tot uiting onder het koffie drinken en de nagesprekken tussen de kerkgangers.
Zondag 25 september wordt de Vredesweek in de Protestantse kerk afgesloten met een oecumenische viering. José van den Bosch, Roelof Kloosterziel en Ina Molendijk zijn de voorgangers. Een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops zingt passende liederen. Het thema is ‘Generatie Vrede’.
De viering begint om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan de Ganzenmarkt in Ootmarsum.  Na afloop is er in Ons Gebouw gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.