Groet en mededelingen

Psalm 24: 1 en 5                    De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein

Stil Gebed

 Votum en Groet

Gebed om ontferming


Lied 213: 1, 2,3,4 en 5          
Morgenglans der eeuwigheid  

Gebed om de opening van het Woord


Lezing Oude Testament Micha 6: 8

 Lied: 657:1 en 2                     Zolang wij ademhalen        

Lezing Nieuwe Testament Mattheus 25: 14-30

Lied 657: 3 en 4                

Prediking: De talenten

        

Lied 906: 1,2,7 en 8               God is tegenwoordig

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: 512: 1,2, 4 en 7        O Jezus , hoe vertrouwd en goed


zegen

Gezongen: Amen.