Welkom en mededelingen

Intochtpsalm psalm 23c:1,2.       Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Bemoediging en groet

Psalm 23c:3,5

Vermaning
Kyrie
Verootmoediging en schuldbelijdenis
Kyrie(christe eleison)

Gezang 859:1                                 Schuldig staan wij…..

Verkondiging van Gods genade
Kyrie

Gezang859:4                                   Onze ontrouw hebt Gij….

Gebed om de opening van de Schrift

Lezing: Lukas 15:1-10

 

Gezang 216:1,2,3                          Dit is een morgen……

VERKONDIGING
Kort meditatief orgelspel

Gezang 547:1,4                              Met de boom des levens…..

dankgebed
Voorbeden
Stilgebed
gezamenlijk :Onze Vader

Slotlied:416:1                                 Ga met God en Hij zal…….

Zegen

3x gezongen Amen

gezang 425                                     Vervuld met uw zegen……