Welkom en mededelingen

Intochtslied  no 118  vers 1  5                     Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming


Glorialied  no  869 vers  1  6                      
Lof zij de Heer, ons hoogste goed

 

Gebed om de opening van de Schrift

OT Lezing  Jesaja 62 vers 1 t/m 5


Lied  no  527 vers 1  2  5                            
Uit uw hemel zonder grenzen      


NT Lezing  Johannes 2 vers 1 t/m 11   


Lied no  791 vers  1  2  5  6                         
Liefde, eenmaal uitgesproken    

 

Prediking

Orgelspel

Lied  no  526 vers 1  3  4                              Juich voor de koning van de Joden               


Gebeden en zegen

 

Slotlied no  416 vers 1  3  4                         Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en zegen