Projectlied (mel. lied 539) 2 coupletten

Veertig dagen duurt de reis naar het feest van Pasen

 

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 91 a vers 1 en 2              Wie in de schaduw Gods mag wonen

Bemoediging en groet

Inleiding

Gezongen kyriegebed lied: 281                       Wij zoeken hier uw aangezicht

Lezing: Jeremia 1: 4 t/m 19

Lied 831: 1, 2, 3, 4                                              Gestuurd op wegen ongedacht

Lezing: Mattheus 4: 1 t/m 11

Lied: 339 a                                                         U komt de lof toe

Overdenking

Minuutje stilte / meditatief orgelspel

Lied: 538                                                            Een mens te zijn op aarde

Gebeden                                                           ‘Heer, ontferm U over ons’

 

Inleiding H. Avondmaal

Lied 405: 1 en 4                                                 Heilig, heilig, heilig

Gelezen tafelgebed

Gezongen ‘Onze Vader’

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn/druivensap

Dankzegging

Slotlied lied: 539                                                Jezus, diep in de woestijn

Zegen