Welkom en mededelingen

Intochtslied  Psalm 91A vers 1                            Wie in de schaduw Gods mag wonen     

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied  no  645 vers 1  6                                             Zing ten hemel toe


De Heilige Schrift

Gebed om de opening van de Schrift

 

OT Lezing  Psalm 66 vers 1 t/m 20                     

 

Lied  Psalm 66 vers 1                                           Breek, aarde, uit in jubelzangen 

 

NT Lezing  Johannes 21 vers  1 t/m 14

 

Lied no 422 vers 2                                               Laat de woorden die we hoorden  

 

Prediking

Orgelspel

Lied 834 vers 1   3                                               Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 Gebeden en zegen

Slotlied no  425                                                   Vervuld van uw zegen

Wegzending en zegen