Welkom en mededelinge

Gezang 216:1,2,3.                                     Dit is een morgen…..

Votum en Groet

Psalm 36:1                                                  De zonde die zondaars vleit

Vermaning

Psalm 36:3                                                 

Verootmoediging en Schuldbelijdenis

Gezang 944:1.                                            O Heer verberg u niet…..

Verkondiging van Gods genade

Gezang 944:4                                            

Gebed om verlichting met de H.Geest

Schriftlezing:Jona 1:1-17

Gezang 155:1,2,3,4.                                 Zijt Gij mijn God…..

 

VERKONDIGING

Gezang. 155:5,6,7,8,9

 

Gebeden

Slotlied. 634:1,2.                                       U zij de glorie…..
Zegen

Na de Zegen  :   gezang. 425                 Vervuld van uw zegen……