Welkom en mededelingen

Aanvangslied 326                                   Van ver, van oudsher aangereikt

 

Gebed voor de nood van de wereld

 

Glorialied 302                                          God in den hoog alleen zij eer

 

Lezing: Jeremia 28: 1-17

 

Zingen: 831                                             Gestuurd op wegen ongedacht
(de dominee leest de coupletten, gemeente: Refrein)

 

Lezing: Johannes 8: 37-47

Zingen: 339 A

 

Overdenking

 

Zingen: 972                                             Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn

 

Gebeden

 

Zingen: 391                                             Hij ging van stad tot stad

 

Zingen: 985                                             Heilig, heilig, heilig

 

Slotlied: 103: 1, en 2                               Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren