Welkom en mededelingen

Intochtslied  no 213  vers 1  2  3.              Morgenglans der eeuwigheid

 Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied  no  286 vers  1  2  3.                            Waar de mensen dwalen in het donker

De Heilige Schrift

Gebed om de opening van de Schrift

OT Lezing  Exodus 32 vers 7 t/m 14

Lied  no  91A vers 1  2                                  Wie in de schaduw Gods mag wonen  

NT Lezing  Lucas 15 vers 1 t/m 10

Lied no  791 vers  1  2  3  4  5  6                  Liefde, eenmaal uitgesproken   

Prediking

Orgelspel

Lied  no  834 vers 1  2  3.                              Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

Gebeden en zegen

Slotlied no  419 vers 1  2  3.                         Wonen overal    

Wegzending en zegen