Het thema is: Jezus, de activist.

Mededelingen


Er is haast bij

Ik wil weten
of het wel waar is
dat er een uur komt
waarin blinden
zullen zien.

Er is haast bij
het einde
van dit donker.
God,

er is haast
bij het licht.
Er is haast bij het Licht….

(Geert Bogaard)


Het intochtlied is Zoekend naar Licht   Lied: 1005
Het wordt gezongen door een Zeeuws projectkoor uit Vlissingen.
U kunt het meelezen, het is lied 1005

 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht…..

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht…..

Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht…..

Begroeting

Inleiding

Gebed om ontferming: Stil is de straat

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

 

Lezing                       Exodus 20

 Lied 322                   Die chaos schiep tot mensenland

 

Lezing                       Johannes 2: 13-22

 

Overweging

 

Dank- en Voorbeden

Gezongen  Onze Vader

Zegen


Slotlied: 425        Vervuld van uw zegen