Voorganger:                         Ds. H. Marsman uit Nooitgedagt
Ouderling van dienst:         Hanneke Spermon
Lector:                                   Hans van Duijn
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

 

 


Pastoraat
De bloemen uit deze dienst gaan naar dhr. H. Kruit en mevr. L.E. Visser, beiden vierden afgelopen week hun verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, wilt u dat dan op een briefje aan de koster of de dominee geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang:

1.Ethiopië
Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

  1. Plaatselijke Diaconie
    De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst of de diaken staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
    Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee en een potje jam
Na de dienst nodigen wij u als altijd uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Na- en bijpraten, een mooi moment om elkaar te ontmoeten. De potjes met overheerlijke jam van Ineke Overbosch staan te koop in Ons Gebouw om daarmee geld op te halen voor de restauratie van ons orgel. Een erg leuk initiatief!

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

 

Samenkomstwoensdag ‘Met elkaar aan tafel’

Om een sfeer van warmte en gezelligheid onder de mensen mogelijk te maken, organiseren wij als diaconie een ‘Met elkaar aan tafel dag’ waarbij iedereen welkom is.
Het belangrijkste is elkaar ontmoeten met een praatje, spelletje, kopje koffie/thee en tussen de middag samen een hapje eten. Iedereen is welkom.

Waar       :       Ons Gebouw, Ganzenmarkt 31  OOTMARSUM.

Wanneer:        15 februari en 15 maart a.s.  (3e woensdag van de maand)

Tijd         :        10.00 t/m 15.00 uur

Eet u een hapje mee, dan svp vooraf even aanmelden bij:
Henriëtte Molendijk               06 25424487

Hennie Wessels                      06 41363778

Corrie Overvelde                    06 23242047

Eigen bijdrage: € 5,-

Geen eigen vervoer? Dit hoeft geen belemmering te zijn, we zoeken samen een oplossing.

Schoonmaken van de kerk en Ons Gebouw
Op donderdag 16 februari vanaf 10.00 uur willen wij weer graag met elkaar de kerk en Ons Gebouw (de vloer) een schoonmaakbeurt geven.
Wilt u meehelpen, dan kunt u zich aanmelden bij Hanneke Koops, tel: 06 30740922

Afscheid Johan Arends
Op onze website van de Protestantse kerk en op de site in en om Ootmarsum is een verhaal gepubliceerd over het afscheid van Johan Arends als beheerder van onze begraafplaats aan de Molenstraat. Ook staat het artikel gepubliceerd in de Dinkelland Visie van week 3 2023.
We willen in de viering op zondag 19 februari stilstaan bij dit afscheid van Johan Arends, maar ook van Johan Molendijk. De ‘ laatste’ Johan heeft jarenlang de administratie van de begraafplaats op accurate wijze bijgehouden.

Zondag 13 februari

volgende week zondag gaat dhr. R. Wichers uit Vriezenveen voor in de dienst.