Voorganger:                         Ds. Wiekeraad
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                   Corrie Overvelde
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit de dienst zijn voor mevrouw Minie Bonke-Grobben en mevrouw Joke Koops-Harmsen. Beiden vierden afgelopen week hun verjaardag en daarmee willen we hen van harte feliciteren.
Ouderling Hanneke Spermon verblijft nog in het ziekenhuis te Enschede; MST; Afd. E4, kamer 077; Postbus 50.000, 7500 KA Enschede.

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van het RIVM
Door de versoepelingen en het tempo van vaccinaties is er meer ruimte om fysiek de diensten in onze kerk bij te wonen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter maximaal 50 mensen toestaan tijdens de dienst. Een ieder mag zelf zijn of haar afweging maken. Wie het nog niet vertrouwt om de vieringen bij te wonen, kan deze online blijven volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl.

Verzoek om opgave is dus niet meer nodig
Dit is met de nieuwe regeling van 50 personen niet meer noodzakelijk, wel vragen wij gasten om hun naam en telefoonnummer op te geven.

Collectes
De kerkenraad heeft besloten om vanaf nu ook weer te collecteren voor de plaatselijke diaconie.
De afgelopen anderhalf jaar zijn de collecte-bijdrages voor de diaconie minimaal geweest, terwijl de vaste afdrachten en betalingen van de diaconie gewoon doorliepen.  De collectezak doorgeven in de kerk vinden we nog te risicovol. De collecte voor de diaconie vindt dan ook plaats bij de uitgang door de ouderling van dienst.
Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken. NL95RABO0140136088

Collecte voor vluchtelingen gaat door
Daarnaast gaat de collecte voor de vluchtelingen in Griekenland tot en met augustus gewoon door (Stichting Christian Refugee Relief).
De collectezak voor dit doel hangt in de houder bij de uitgang.

Aan de grenzen van Europa worden mensen opgevangen in vluchtelingenkampen waarna een maandenlange, soms zelfs jarenlange asielprocedure te wachten staat. De omstandigheden in deze vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk en inhumaan. De veiligheid en bescherming is er ver te zoeken en er is tekort aan alledaagse basiselementen zoals fatsoenlijk onderdak, toegang tot douche- en toiletfaciliteiten en zaken zoals hygiëne artikelen, luiers, verzorgingsproducten, goede kleding en schoenen. Daarnaast ontbreekt het ook aan basisfaciliteiten zoals educatie en persoonlijke ontwikkeling.

Collecte-munten
Vriendelijk verzoek om toch zoveel mogelijk met collecte-munten te doneren. Het verwerken en storten van de collectes is voor onze administrateur, Ine Veneklaas eenvoudiger wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van collecte-munten.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen- en adressen:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943. Zij kan voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Voorganger volgende week
Zondag 1 augustus gaat ds. W. Janssen uit Losser voor in de dienst.