Voorganger:                      Ds. W. Ekker uit Enschede

Ouderling van dienst:     Hanneke Spermon
Lector:                               Karin Baanstra

Orgel-Vleugel:                  Herman Koops

Pastoraat Ootmarsum
Bloemen worden zaterdag bezorgd als felicitatie bij dhr. F.B.Bonke en bij dhr. H. Sandscholte. Beide heren vieren dit weekend hun verjaardag.

Verzoek om opgave
Wie graag onze vieringen in de kerk bij wil wonen, kan dit melden via de scriba van de Kerkenraad. Karin Baanstra is te bereiken via de telefoon 0541-292311 of mobiel 06-30 53 59 43 of per mail karinbaanstra@gmail.com.

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 30 mensen toestaan tijdens de dienst.
Er geldt een dringend advies om niet te zingen in de kerken.
In onze kerk is er echter voldoende ruimte en de ventilatie is dusdanig geregeld dat zingen door gemeenteleden verantwoord is. We vragen echter wel om rustig/zachtjes te zingen.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.
De eindcollecte zal tot 28 maart ten goede komen aan ‘Armeniërs in nood’.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, zou u dat dan door willen geven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum en haar buurtschappen zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Oecumenische viering in onze kerk
Zondag 24 januari gaan pastor Tom van Vilsteren en ds. Roelof Kloosterziel voor in een oecumenische dienst, die om 10.00 uur begint in onze kerk.

Week van Gebed
Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.
#blijfinmijnliefde is de oproep die centraal staat tijdens deze viering. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.