Voorganger:                         Ds. W. Janssen uit Losser 
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                  Karin Baanstra
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

 

 

 

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, zou u dat op een briefje aan de koster of de dominee willen geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang.

  1. Kerk & Israël

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

  1. Plaatselijke Diaconie
    De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
    Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088


Napraten onder het genot van koffie of thee
Na de dienst nodigen wij u weer uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Meditatief wandelen vanuit de Jakobus de Meerdere kerk
Aan de Scholten Reimerstraat 42 te Lonneker.

Thema: wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

Zaterdag 8 oktober tussen 9.15 uur en 9.30 uur verzamelen in de kerk.

Na een meditatief moment in de kerk wandelen we ongeveer 11 km in het buitengebied van dit dorp.
Onderweg ontstaat er ruimte voor een gesprek afgewisseld met stiltemomenten en gedichten.
Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.
Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee.

Deelname is gratis maar er wordt er vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent- u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, email vangalenmarjan@gmail.com 
voor nadere informatie: telefoon 0541- 296836