Voorganger:                     ds. Roelof Kloosterziel
Ouderling van dienst:    Hanneke Spermon
Orgel en vleugel:             Herman Koops

 

Einde Kerkelijk Jaar Wij gedenken in deze dienst de gemeenteleden, die ons dit jaar zijn ontvallen. Medewerking wordt verleend door het gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops


Pastoraat

De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar mevr. Windmulder – Köhler, zij vierde afgelopen week haar verjaardag.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes.

1.Collecte Protestantse kerk – Pastoraat
Met het oog op het einde

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

  1. Plaatselijke Diaconie
    De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst of de diaken staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang. Mocht u niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95 RABO 0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee
Na de dienst nodigen wij u uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw.
De potjes jam van Ineke Overbosch staan er te wachten en ook de glas-in-lood engeltjes, gemaakt door Dirk Lammersma. De opbrengt is bestemd voor de restauratie van ons orgel.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Volgende week
Zondag 3 december is het de eerste Adventszondag. Voorganger is dan Ds. Janssen uit Losser.

Kaartje voor zieke gemeenteleden.
Vanwege de privacywet mogen we geen namen en adressen vermelden op de zondagsbrief en/of in de Ringsproak. Wij bieden de mogelijkheid om toch een kaartje te kunnen sturen; de ouderlingen zorgen op zondag voor de namen en adressen van zieke gemeenteleden.
Na de dienst vragen we dan of er gemeenteleden zijn, die een kaartje willen sturen. Uiteraard kunnen de gemeenteleden dit ook zelf aangeven.

Vacatures in de kerkenraad
Er zijn nog steeds verschillende vacatures. Mocht u een geschikte kandidaat weten voor de diaconie of het ouderlingschap, dan mag u deze voordragen. Tevens is de kerkenraad op zoek naar een vaste notulist(e).

Kerstmarkt
Zaterdag 9 december, tijdens ‘Kerst en Kunst in Ootmarsum’, wordt er vanaf 10.00 uur ook in Ons Gebouw een gezellige Kerstmarkt gehouden. Van alles is er te koop. Naast de bekende potjes jam en de zilveren kruisjes, glas-in-lood engeltjes en kerstkaarten, kunnen er ook mooie kerststukjes en graftakken gekocht worden. Vrijwilligers zijn op deze dag van harte welkom.
Opgave om te helpen en bestellingen voor kerststukjes en graftakken kunnen worden doorgegeven aan Hans van Duijn (jannieenhans@googlemail.com). De opbrengst van deze kerstmarkt is voor de restauratie van het orgel.