Zondagsbrief 12 juli van de Protestantse Kerk Ootmarsum

Voorganger                 : Ds. Roelof Kloosterziel
Ouderling van dienst : Hanneke Spermon
Vleugel                         : Herman Koops

 

Volgende week zondag 19 juli gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst

Pastoraat Ootmarsum
De bloemen uit deze dienst zijn bestemd voor Mevr. Boers-Vrielink, zij vierde afgelopen week haar 80everjaardag. De tweede bos is als bemoediging en groet voor mevr. Rademaker-Koops.

Wij brengen vanaf nu de bloemen weer zoveel mogelijk persoonlijk bij de mensen.

Collectes
Er is tijdens de viering één collecte bij de uitgang, die wij onder de aandacht willen brengen.
Met een Givt app op uw smartphone kunt u deze ook gewoon thuis activeren.
Heeft u die niet en u wilt toch de collecte steunen, dan kunt u dat doen door het overmaken van uw gift op de rekening van de diaconie:  NL95RABO014.01.36.088 (Ootmarsum)

De gezamenlijke opbrengst van de collectes worden na deze weken voor een goed doel bestemd dat op een later tijdstip wordt bepaald.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, zou u dat dan door willen geven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.

In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail.
Diaconieootmarsum@hotmail.com

Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Thuis online diensten volgen      Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten thuis online te volgen. De gemeenteleden en gasten, die de diensten bij willen wonen, worden verzocht hierover van tevoren contact op te nemen met de scriba. (dit graag telefonisch of via de mail.) Wij kunnen vanaf nu met de regeling van 1,5 meter, maximaal 50  mensen toestaan tijdens de dienst.