Voorganger:                         mevr. Hennie Veldhuis uit Vriezenveen

Ouderling van dienst:        Hanneke Spermon
Lector:                                  Hanneke Spermon
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

 

Pastoraat
De bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer André Smoes.

Online de kerkdienst volgen
De vieringen kan men online blijven volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl.

Gebeden

Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, zou u dat op een briefje aan de koster of de dominee willen geven?

Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het

persoonlijke vlak.

In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.

Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

 Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang.
Eén van deze collectes bij de deur is bestemd voor Collecte Kerk in Actie – Missionair werk

  1. Oog voor kinderen in pioniersplekken
    Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
  1. Plaatselijke diaconie
    De kerkenraad heeft besloten om voorlopig structureel te blijven collecteren voor de plaatselijke diaconie. De ouderling van dienst staat daarvoor na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
    Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee
Na de dienst nodigen wij u weer uit om een kopje/thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Om elkaar te ontmoeten en om wat na- of bij te praten.

 

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. In onze kerk is er dan geen dienst. Er is een viering met de Kleine Ring in Denekamp. De dienst begint daar om 10.30 uur. Voorganger is Ds. Erna Lensink. Vanaf 9.45 uur is er een gezamenlijk vertrek, per fiets, vanaf onze kerk.

Zondag 29 mei gaat Ds. H. Marsman uit Nooitgedagt voor in de dienst.