Voorganger:                                 Ds. W. Janssen uit Losser

Ouderling van dienst:                 Karin Baanstra

Lector:                                           Karin Baanstra

Orgel en vleugel:                         Herman Koops

Zingen tijdens de viering
De vorige keer dat ds. Janssen bij ons in de kerk voorging, had hij liever niet dat er gezongen werd en die wens respecteerde de Kerkenraad. Komende zondag kan er in de viering, die geleid wordt door ds. Janssen, ‘gewoon’ door de aanwezige gemeenteleden worden gezongen.

Pastoraat Ootmarsum
De bloemen worden zaterdag als felicitatie bezorgd bij: Mevr. H. Hommes – Stulen en bij Mevr. A. Rademaker – Koops, beiden vierden deze week hun verjaardag.

Verzoek om opgave
Wie graag onze vieringen in de kerk bij wil wonen, kan dit melden via de scriba van de Kerkenraad. Karin Baanstra is te bereiken per telefoon 0541-292311 of mobiel 06-30 53 59 43 of per mail karinbaanstra@gmail.com.


Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 30 mensen toestaan tijdens de dienst.
Bij de mededelingen zal de ouderling van dienst aangeven of er wel of niet gezongen kan worden. Tevens laat de kerkenraad het wel of niet zingen afhangen van de wens van de dominee, die op dat moment voorgaat.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.

De eindcollecte is de komende 3 maanden (tot eind juni) bestemd voor Het Noaberproject Rwanda.

 

 

Het doel is driedelig:
1. verminderen van kindersterfte
2.beperken van ondervoeding
3. Het geven van een kans aan een kind

 

 

 

 

 

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen voor Ootmarsum en haar buurtschappen zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.


Voorganger volgende week
Zondag 25 april gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst.