In een sfeervolle en feestelijke viering werd Matz Telman gedoopt. Het gezin Telman woont in Halle, net over de grens, en zij stelden zich aan de gemeente voor. Dominee Kloosterziel stelde de doopvragen: “Willen jullie Matz ontvangen als een kind van God en beloven jullie hem voor te gaan in het licht van Christus, hem te sterken in het geloof en trouw te blijven als goede ouders, wat de toekomst ook zal brengen, zodat hij ervaren zal wat het betekent om kind van God te zijn?” Met een volmondig ja werden de vragen beantwoord, waarna Matz gedoopt werd. De doopkaars werd aangestoken en de doopouders kregen een kinderbijbel aangeboden van ouderling Karin Baanstra. Dominee Kloosterziel gaf Matz het schaapje als symbool om bij Gods kudde te horen.
In de dienst waren ook zo’n 40 studenten aanwezig van de Universiteit Twente en dus werd Matz gedoopt in een goed gevulde kerk. Na afloop ontving het gezin Telman vele felicitaties.