In de Stille Week waren er drie vieringen in onze kerk met drie verschillende voorgangers. Op weg naar Pasen en wat word je als christen in vier dagen tijd heen en weer geslingerd tussen leven en dood en hoop en vrees.


Op Witte Donderdag leidde Annerie Snier de viering. He thema was ‘Op de avond van de uittocht’ en dat was voor de Israëlieten de bevrijding uit Egypte. Er was een prachtige liturgie, waarin ook de gemeenteleden werden betrokken. Mooie liederen, passende teksten en een overweging, die aanleiding gaf om na te denken over de uittocht. Dat was een weg naar het beloofde land met vele hobbels. Op deze Witte Donderdag was er het laatste Avondmaal voor Jezus met zijn vrienden. Hij wist dat de doodsweg hem wachtte, maar ook dat juist deze weg leidde naar bevrijding. Een uittocht uit de dood, die het leven wist te overwinnen.

Op Goede Vrijdag ging onze dominee Roelof Kloosterziel voor. Hij koos als thema ‘Ecce Homo…zie de mens…’ Een gelegenheidskoor zong koralen uit de Mattheus Passion en die melodieën, maar ook de teksten zeggen alles over de beleving op deze avond als Jezus aan het kruis wordt gehangen. De dood van Jezus dooft de Paaskaars. Het wordt stil, heel stil…De kruisiging van Jezus raakt ook de harten van de gemeenteleden. Iedereen voelt de pijn als het lied ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ wordt gezongen. Buiten weet iedereen dat we op weg naar Pasen zijn en dan is de opstanding nabij. Dat geeft ons hoop.

Op Eerste Paasdag worden we verwarmd door een stralende zon op de begraafplaats. Heel bijzonder dat we daar samen zijn bij de graven van onze overledenen. Jezus is deze dag opgestaan en hoe waardevol is het om op deze Paasmorgen onze overleden gemeenteleden te gedenken. Het leven overwint de dood. Als christen geeft je dat hoop op het leven. Hoe mooi is het om onze gemeenteleden een narcis op de graven te zien leggen. Iedereen met zijn eigen gedachten, maar allemaal bezig om te geloven dat het leven niet voor niets is en dat je er voor elkaar kunt zijn. Dominee Ria de Vries-Smelt leidde deze bijeenkomst en sprak ook een zegen uit over het Paasontbijt in Ons Gebouw. Wat voelde ook dat goed om samen te ontbijten, gezellige momenten aan de tafels en één gemeente, hoe klein dan ook, te zijn. Tijdens de viering zat de kerk redelijk vol en leidde dominee de Vries ons door de viering met als thema ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. De Paaskaars werd weer ontstoken, het licht brandt en het duister is overwonnen. Vraagtekens blijven er, maar het geloof dat Jezus echt de dood heeft overwonnen, geeft hoop voor onze toekomst.