De koffie zetters worden verzocht om rond 10.15 uur  in “Ons Gebouw” aanwezig te zijn.

Gegevens over het koffie zetten zijn bij alle twee de apparaten aanwezig.

Vaak zullen het 60 koppen of meer zijn.

Bij klein aantal mensen kunt u gebruik maken van het kleine apparaat.

Koffie kan bij het loket afgehaald worden, er hoeft dus niets klaar gezet worden op de tafels.

De spaarpotten en info’s zoals gewoonlijk wel op de tafels.