Kerk open van 14.00- 16.00

Sleutel bij fam. Baanstra

APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT.
DINSDAG
Frans v/d Aa 30 14-28 11-25 9-23 6-20 3-17 1-15
Wim Diepeveen 7-21 4-18 2-16-30 13-27 10-24 8-22
WOENSDAG
Wim Wassink 1-15-29 12-26 10-24 7-21 4-18 2-16
Johan Arends 8-22 5-19 3-17-31 14-28 11-25 9-23
DONDERDAG
Dirk Lammersma 9-23 6-20 4-18 1*-15-29 12-26 10-24
Rieky Boers 2-16-30 13-27 11-25* 8*-22 5-19 3-17
VRIJDAG
Peter Baanstra 3-17-31 14-28 12-26 2-23! 6-20 4-18
John Renting 10-24 7-21 5-19 9-16-30 13-27 11-25
ZATERDAG
 Herma Hommes 4-18 1-15-29 13-27 10-24! 7-21 5-19
 Karin Baanstra 11-25 8-22 6-20 3-17-31 14%-28 12-26
 John Renting/

Wim Wassink

27?
APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT.
 ? Koningsdag * Siepelmarkt   ! Openmonumentendag   % Kunst in de kerk