Ook zonder woorden kun je verwoorden
Symbolisch bloemschikken

Wat is het toch dat een bloem je zomaar kan aanspreken? Wat is het toch dat je je verwondert over de kleurschakeringen en vormen? Verwondering verstilt.
Je kunt met bloemen en kleuren iets uitdrukken van waardering, vriendschap, liefde, troost, bemoediging of een beeld scheppen bij een bepaalde periode van het kerkelijk jaar. De kracht van het beeld schept ruimte om zonder woorden te verbeelden.

Wij als werkgroep proberen zo vanuit het alledaagse te reiken naar wat daarbovenuit gaat. Het is een dimensie die ons drijft.  Deze beeldtaal verwoordt de waardevolle begrippen als  geloven, hopen en  liefhebben.

Bloemen hebben hun eigen symbolische betekenis, zoals ook de kleuren gedurende het kerkelijk jaar.
Daar maken wij dankbaar gebruik van in onze schikkingen, die wij maken voor de hoogtijdagen en bijzondere vieringen. Dit zijn de officiële kleuren:

Hieronder wat foto’s van onze schikkingen passend bij de laatste periode van het kerkelijk jaar , de week voor Pasen, de Stille Week en Pinksteren.