Kerst ‘in het klein’ in onze kerk
Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag zijn er twee vieringen in onze kerk gehouden. Vermoedelijk door de Corona-maatregelen waren er niet veel kerkgangers, maar hopelijk hebben velen de diensten online mee kunnen vieren. Op Kerstavond was het thema ‘Alle begin is klein’. Het begon met één lichtje, maar dat breidde zich al heel snel uit met lichtjes van de mobiele telefoons en uitgedeelde zaklampjes. Maar ook het licht in de kerstboom en aan de adventskaarsen werd ontstoken, waarna ook de kerstkaars licht gaf.
Karin Baanstra verzorgde een warm welkom. Hanneke Spermon vertelde een aandoenlijk verhaal, terwijl een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops passende en mooie kerstliederen zong. Het Kerstevangelie werd door Peter Baanstra in het Twents gebracht. Dominee Kloosterziel nam de overdenking voor zijn rekening en blikte terug op twee jaar geleden toen de kerk vol zat en nog niemand van Corona of de verstrekkende gevolgen had gehoord. Op Eerste Kerstdag werd de dienst geleid door dominee W. Ekker, die de zieke dominee Marsman verving. De voorganger sprak over het vleesgeworden woord in een preek met hoop voor de kerk en voor de toekomst. De lezingen en de preek werden afgewisseld met samenzang, die naadloos pasten bij de kerstgedachte. Twee vieringen ‘in het klein’. Laat dat weer het begin zijn van het verspreiden van het kerstlicht!!!
Kerstavond in beeld

Eerste kerstdag

_____________________________________________________________________________________
Verbonden in leven en in afscheid 2021

Op zondag 21 november vierden we in onze kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het werd een indrukwekkende viering. We herdachten de overledenen, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We stonden ook stil bij andere dierbaren, die we missen in ons leven. De levende mens is bij herinneringen aan hun ontvallen geliefden kwetsbaar en emotioneel. Dat voel je in deze viering waar harten huilen, maar waar je ook kracht uit put door het verlies samen te delen.  Ook was er de blijdschap dat we Reinout Kooij in het afgelopen jaar ten doop mochten houden. En wat waren oma en opa Danho blij en trots met het bosje bloemen dat ze als aandenken kregen.

Een liturgische bloemschikking vol symboliek met witte rozen, klimop en kaarsen met takken, die naar de hemel reikten. Ouderling Hanneke Spermon legde de symbolen uit en sloot haar welkomstwoord af met een indringend gedicht.Er komt in ons leven een moment
dat we iemand moeten loslaten.
Na dit verlies slaan we onze herinneringen op.
We bundelen deze zichtbaar voor onszelf
en diegene blijft in ons hart voortleven.
Een boek vol prachtige bladzijden
met dierbare gedachten.
Net als een boom die zijn blad verliest
en kracht krijgt om te blijven bestaan,
zorgen deze bladen vol herinneringen
voor troostrijk voedsel in ons hart.
Om nooit alleen verder te gaan.Een gelegenheidskoor zong passende liederen en ook de liederen, die samen gezongen werden completeerden deze viering. Na de overdenking van dominee Kloosterziel werden de namen genoemd en staken familieleden hun kaars aan om te laten weten en voelen dat de herinneringen blijven en het licht van hun dierbaren altijd blijft schijnen. 

_________________________________________________________________________________
Afscheid kerkenraadsledenIn de viering van zondag 22 augustus 2021 nam de Protestantse gemeente in Ootmarsum afscheid van twee kerkenraadsleden. Ouderling kerkrentmeester Jannie van Duin en diaken Hennie Wessels zetten een punt achter hun kerkenraadswerk. Jannie van Duin heeft veel betekent om de financiële huishouding op orde te houden en tevens te zorgen dat noodzakelijk onderhoud kon plaatsvinden. Uiteraard in overleg met haar mede-kerkrentmeesters. Ze toonde een enorme betrokkenheid en was vaak in ‘haar kerk’ te vinden. In haar dankwoord gaf ze ook aan om als vrijwilliger actief te blijven voor de protestantse gemeenschap in Ootmarsum. Hennie Wessels was ook enorm betrokken en zeker bij die mensen, die aandacht echt nodig hadden. Ook zette ze zich in voor diverse projecten, die door de plaatselijke Diaconie ondersteund werden, waaronder de voedselbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee kerkenraadsleden, die dat werk konden doen waar hun hart lag. In Ons Gebouw kregen ze van de aanwezige gemeenteleden een hartelijk dankwoord voor hun inzet en betrokkenheid. Dominee Kloosterziel overhandigde hen een boek, terwijl ouderling Karin Baanstra de scheidende kerkenraadsleden een prachtig boeket bloemen gaf.

 

Feestelijke doop Reinout Kooij

Het dopen in onze kerk komt veel minder frequent voor dan pakweg twintig tot dertig jaar geleden.  De ouders van nu zijn minder betrokken bij een geloofsgemeenschap. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet geloven. Alleen het instituut kerk zit niet meer in hun dagelijks systeem, omdat ze vaak andere prioriteiten hebben en het hen niet meer aanspreekt.
Het dopen van Reinout Kooij vindt dan ook plaats in een ander perspectief. Waar dopen in de vorige eeuw in onze kerk bijna vanzelfsprekend is, daar is het anno 2021 een nagenoeg unieke gebeurtenis.

Het werd een bijzondere, feestelijke doop. Temidden van vader en moeder Robert en Naghem, broertje Alexander en zusje Marilot, opa en oma Danho en verder familie- en gemeenteleden kreeg Reinout het sacrament van de Heilige Doop. Dopen gebeurt uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
als teken van het verbond van God met mensen
om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap, de dopeling staat er niet alleen voor en wordt met liefde opgenomen. Als symbool hiervoor ontvingen de ouders een doopkaars, die werd aangestoken aan de Paaskaars.

Tijdens deze feestelijke viering zong een gelegenheidskoor op prachtige wijze meerdere liederen uit de kerkelijke traditie. Veel indruk maakte het ‘Avé Maria’ dat vertolkt werd door Ellen IJland. Herman Koops droeg bij aan het instuderen en de begeleiding van de liedjes.

Afscheid Johan Molendijk en bevestiging Wim Wassink

In de viering van zondag 10 januari 2021 werd afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Johan Molendijk. Warme afscheidswoorden waren er van Jannie van Duijn,die het scheidende kerkenraadslid prees om zijn betrokkenheid en trouw. Met een passend geschenk en bloemen voor zijn vrouw Henriëtte werden deze woorden onderstreept.

 

Wim Wassink werd in deze dienst bevestigd. Ook hij werd toegesproken door Jannie van Duijn, die blij was met de komst van deze ouderling-kerkrentmeester.

Johan Molendijk werd na zijn afscheid toegezongen met de woorden van lied 362 : 1, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, terwijl Wim Wassink na zijn bevestiging toegezongen werd met de woorden van het tweede vers van lied 362, Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild. Dominee Roelof Kloosterziel leidde deze viering.

Kerstavond 2020

1e Kerstdag 2020