Afscheid Johan Molendijk en bevestiging Wim Wassink

In de viering van zondag 10 januari werd afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Johan Molendijk. Warme afscheidswoorden waren er van Jannie van Duijn,die het scheidende kerkenraadslid prees om zijn betrokkenheid en trouw. Met een passend geschenk en bloemen voor zijn vrouw Henri√ętte werden deze woorden onderstreept.

 

Wim Wassink werd in deze dienst bevestigd. Ook hij werd toegesproken door Jannie van Duijn, die blij was met de komst van deze ouderling-kerkrentmeester.

Johan Molendijk werd na zijn afscheid toegezongen met de woorden van lied 362 : 1, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, terwijl Wim Wassink na zijn bevestiging toegezongen werd met de woorden van het tweede vers van lied 362, Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild. Dominee Roelof Kloosterziel leidde deze viering.

Kerstavond

1e Kerstdag