Afscheid kerkenraadsleden

In de viering van zondag 22 augustus nam de Protestantse gemeente in Ootmarsum afscheid van twee kerkenraadsleden. Ouderling kerkrentmeester Jannie van Duin en diaken Hennie Wessels zetten een punt achter hun kerkenraadswerk.

 

 

 

 

 

 

 

Jannie van Duin heeft veel betekent om de financiële huishouding op orde te houden en tevens te zorgen dat noodzakelijk onderhoud kon plaatsvinden. Uiteraard in overleg met haar mede-kerkrentmeesters. Ze toonde een enorme betrokkenheid en was vaak in ‘haar kerk’ te vinden. In haar dankwoord gaf ze ook aan om als vrijwilliger actief te blijven voor de protestantse gemeenschap in Ootmarsum. Hennie Wessels was ook enorm betrokken en zeker bij die mensen, die aandacht echt nodig hadden. Ook zette ze zich in voor diverse projecten, die door de plaatselijke Diaconie ondersteund werden, waaronder de voedselbank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee kerkenraadsleden, die dat werk konden doen waar hun hart lag. In Ons Gebouw kregen ze van de aanwezige gemeenteleden een hartelijk dankwoord voor hun inzet en betrokkenheid. Dominee Kloosterziel overhandigde hen een boek, terwijl ouderling Karin Baanstra de scheidende kerkenraadsleden een prachtig boeket bloemen gaf.

 

Feestelijke doop Reinout Kooij

Het dopen in onze kerk komt veel minder frequent voor dan pakweg twintig tot dertig jaar geleden.  De ouders van nu zijn minder betrokken bij een geloofsgemeenschap. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet geloven. Alleen het instituut kerk zit niet meer in hun dagelijks systeem, omdat ze vaak andere prioriteiten hebben en het hen niet meer aanspreekt.
Het dopen van Reinout Kooij vindt dan ook plaats in een ander perspectief. Waar dopen in de vorige eeuw in onze kerk bijna vanzelfsprekend is, daar is het anno 2021 een nagenoeg unieke gebeurtenis.

Het werd een bijzondere, feestelijke doop. Temidden van vader en moeder Robert en Naghem, broertje Alexander en zusje Marilot, opa en oma Danho en verder familie- en gemeenteleden kreeg Reinout het sacrament van de Heilige Doop. Dopen gebeurt uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
als teken van het verbond van God met mensen
om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap, de dopeling staat er niet alleen voor en wordt met liefde opgenomen. Als symbool hiervoor ontvingen de ouders een doopkaars, die werd aangestoken aan de Paaskaars.

Tijdens deze feestelijke viering zong een gelegenheidskoor op prachtige wijze meerdere liederen uit de kerkelijke traditie. Veel indruk maakte het ‘Avé Maria’ dat vertolkt werd door Ellen IJland. Herman Koops droeg bij aan het instuderen en de begeleiding van de liedjes.

 

Afscheid Johan Molendijk en bevestiging Wim Wassink

In de viering van zondag 10 januari werd afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Johan Molendijk. Warme afscheidswoorden waren er van Jannie van Duijn,die het scheidende kerkenraadslid prees om zijn betrokkenheid en trouw. Met een passend geschenk en bloemen voor zijn vrouw Henriëtte werden deze woorden onderstreept.

 

Wim Wassink werd in deze dienst bevestigd. Ook hij werd toegesproken door Jannie van Duijn, die blij was met de komst van deze ouderling-kerkrentmeester.

Johan Molendijk werd na zijn afscheid toegezongen met de woorden van lied 362 : 1, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, terwijl Wim Wassink na zijn bevestiging toegezongen werd met de woorden van het tweede vers van lied 362, Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild. Dominee Roelof Kloosterziel leidde deze viering.

Kerstavond

1e Kerstdag