Gebruik kerkgebouw  mevrouw J. van Duijn-de Heus
tel. 06-41128135
e-mail: jannieenhans@gmail.com

PROTESTANTSE KERK
Ganzenmarkt 31
7631 EM Ootmarsum

TARIEVEN KERKHUUR

Huwelijksdienst in de protestantse kerk

Lidmaten € 330,00 Niet-lidmaten  € 510,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster. Indien het bruidspaar, na overleg met predikant en kerkenraad, een andere predikant wenst, zijn die kosten voor eigen rekening. Inclusief predikant, organist en koster

Zonder predikant                                                                             €400,00

Huwelijksdienst in andere kerken
Indien gewenst kan onze eigen predikant meewerken aan een huwelijksdienst in een andere kerk. Dit na overleg met predikant en kerkenraad

Lidmaten € 210,00 Niet-lidmaten  € 400,00
Dit is exclusief reis – en onkosten Dit is exclusief reis – en onkosten

Herdenkingsdiensten

Lidmaten € 265,00 Niet-lidmaten  € 495,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster
In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager betaald te worden
Inclusief predikant, organist en koster

Zonder predikant                                                                            € 400,00

Rouwdienst

Lidmaten € 275,00 Niet-lidmaten  € 495,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster
In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager betaald te worden
Inclusief predikant, organist en koster

zonder predikant                                                                             € 400,00

 

Liturgieën kunnen tegen kostprijs gemaakt worden


Spreekbeurt in het crematorium 

Er bestaat de mogelijkheid dat de predikant een in memoriam spreekt in het crematorium wanneer er bv. geen kerkdienst plaats vindt; bedragen zijn exclusief reiskosten.

Lidmaten € 150,00 Niet-lidmaten  € 400,00

Overige huurtarieven van de kerk 

Huur van de kerk per uur, zonder gebruik van vleugel of orgel € 165,00  /   per dagdeel 2,5 uur 315,00 euro
Elk volgend uur zonder orgel, vleugel, organist € 100,00
Huur vleugel per uur €   30,00  /   per dagdeel 2,5 uur  62,60 euro
Huur orgel alleen in overleg met kerkrentmeesters € 100,00  /   per dagdeel 2,5 uur  250,00 euro
Kerk met orgel/organist per uur, minimaal 1 uur € 365,00
Elk volgend uur met orgel/organist
minimaal wordt één uur in rekening gebracht
€ 300,00
Eenmalige toeslag na 17.00 uur en in het weekend € 100,00

Spelen op orgel door deskundige passanten
in overleg met en toestemming van kerk-
rentmeester of orgelcommissie cq organist 15 min.  30,00 euro                                                                         

Gebruik kerk door koren, max. 2 uren, temp. 100,00 euro
tot max 17 graden C.   *
Incl. gebruik vleugel     * 160,00 euro                                                                                                                              

  • Tarieven kunnen ten alle tijden worden aangepast als dit vereist wordt door sterke stijging energieprijzen .

Indien een online dienst wordt gewenst, bedragen de kosten daarvoor 20,00 euro

 

Beheer begraafplaats     Mevr. Hennie Wessels
tel. 06 41363778

e-mail:  ehwessels@hotmail.nl                     

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS Molenstraat, Ootmarsum

Administratie begraafplaats
Ine Veneklaas
tel. 0541- 859856 of  06-25047237
e-mail: ineveneklaas@gmail.com

 

De tarieven voor de Nederlands Hervormde Begraafplaats zijn per 1 januari 2023 verhoogd. Hieronder treft u de nieuwe tarieven aan. Het betreft in alle gevallen particuliere graven met een termijn van 20 jaar.

 

Grafhuur Urn plaatsen As verstrooien
Reserveren grafplaats

€  225,-

Reserveren urn graf

€  225,-

 
Eerste periode van 20 jaar:
enkel graf€  1154,-
bijzetten urn in bestaand enkel graf

€  672,-

het verstrooien van as

€  250,-

dubbel graf (naast elkaar)

€  2428,-

enkel of dubbel urnen graf

€  570,-

gedenkplaatje voor periode van 10 jaar

€  280,-

dubbel graf (boven elkaar)

€  2428,-

plaatsen urn of tweede urn in nieuw enkel of dubbel urnen graf

€  495,-

verlenging gedenkplaatje met 10 jaar

€  100,-

Kindergraf tot en met 6 jaar

€  468,-

Urn plaatsen in urnenkelder
plaatsen urn met gedenkplaatje€  285,-
Verlenging met 10 jaar:
enkel graf€  450,-
huur urnenkelder

1 asbus/urn

€  984,-

 
dubbel graf (naast elkaar)

€  900,-

huur urnenkelder

2 asbussen/urnen

€  1154,-

dubbel graf (boven elkaar)

€  900,-

bijzetten tweede asbus/urn in kelder met gedenkplaatje

€  345,-

Kindergraf

€  300,-

verlengen huur urnenkelder voor 10 jaar met een asbus/urn

€  552,-

delven en sluiten graf

€  555,-

 
delven en sluiten kindergraf

€  325,-

 
verwijderingsbijdrage bij aangaan grafrecht

€  398,-

verwijderen grafmonument urnengraf

€  150,-

ontsluiten graf en opgraven stoffelijke resten

€  537,-