Gebruik kerkgebouw  mevrouw J. van Duijn-de Heus
tel. 06-83904443
e-mail: jannieklara@gmail.com

PROTESTANTSE KERK
Ganzenmarkt 31
7631 EM Ootmarsum

TARIEVEN KERKHUUR PER 1 JANUARI 2014

Huwelijksdienst in de protestantse kerk

 

Lidmaten € 330,00 Niet-lidmaten  € 510,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster. Indien het bruidspaar, na overleg met predikant en kerkenraad, een andere predikant wenst, zijn die kosten voor eigen rekening. inclusief organist en koster, maar zonder predikantPreekbeurt verzorgd door onze predikant      € 400,00

Huwelijksdienst in andere kerken
Indien gewenst kan onze eigen predikant meewerken aan een huwelijksdienst in een andere kerk. Dit na overleg met predikant en kerkenraad

Lidmaten € 210,00 Niet-lidmaten  € 400,00
Dit is exclusief reis – en onkosten Dit is exclusief reis – en onkosten

Herdenkingsdiensten

 

Lidmaten € 265,00 Niet-lidmaten  € 495,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster
In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager betaald te worden
met organist en koster, maar zonder predikantPreekbeurt verzorgd door onze predikant      € 400,00

Rouwdienst

Lidmaten € 275,00 Niet-lidmaten  € 495,00
Met eigen predikant/consulent, organist en koster
In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager betaald te worden
Met organist en koster, maar zonder predikantPreekbeurt door predikant               € 400,00
liturgie kan verzorgd worden tegen kostprijs

Spreekbeurt in het crematorium 

Er bestaat de mogelijkheid dat de predikant een in memoriam spreekt in het crematorium
wanneer er bv. geen kerkdienst plaats vindt; bedragen zijn exclusief reiskosten.

Lidmaten € 150,00 Niet-lidmaten  € 400,00


Overige huurtarieven van de kerk 

Huur van de kerk per uur, zonder gebruik van vleugel of orgel € 165,00  /   per dagdeel 2,5 uur 315,00 euro
Elk volgend uur zonder orgel, vleugel, organist € 100,00
Huur vleugel per uur €   30,00  /   per dagdeel 2,5 uur  62,60 euro
Huur orgel alleen in overleg met kerkrentmeesters € 100,00  /   per dagdeel 2,5 uur  250,00 euro
Kerk met orgel/organist per uur, minimaal 1 uur € 365,00
Elk volgend uur met orgel/organist
minimaal wordt één uur in rekening gebracht
€ 300,00
Eenmalige toeslag na 17.00 uur en in het weekend € 100,00

Spelen op orgel door deskundige passanten
in overleg met en toestemming van kerk-
rentmeester of orgelcommissie cq organist 15 min.  30,00 euro                                                                         

Gebruik kerk door koren, max. 2 uren, temp. 100,00 euro
tot max 17 graden C.   *
Incl. gebruik vleugel     * 160,00 euro                                                                                                                              

  • Tarieven kunnen ten alle tijden worden aangepast als dit vereist wordt door sterke stijging energieprijzen .

Indien een online dienst wordt gewenst, bedragen de kosten daarvoor 20,00 euro

 

Beheer begraafplaats     Dhr. J.T. Arends
tel. 0541-661297

e-mail:  7667rr155@hetnet.nl                       

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS Molenstraat, Ootmarsum

Administratie begraafplaats
Dhr. J.F. Molendijk
tel.  06 15 18 57 70
e-mail:  j.f.molendijk@gmail.com

 

 

Tarieven begraafplaats
Grafhuur lidmaten Grafhuur niet-lidmaten Urn plaatsen
Eerste periode van 20 jaar:
enkel graf
€  400,-
Eerste periode van 20 jaar:
enkel graf
   940,-
Het plaatsen van een urn
inclusief het plaatsen van een naamplaatje
€   220,-
dubbel graf (naast elkaar)
€  800,-
Dubbel graf (naast elkaar)
€   1880,-
Huur voor een urnenkelder voor 10 jaar
€   150,-
dubbel graf( boven elkaar)
€  600,-                                                                  
Dubbel graf (boven elkaar)
€   1410,-
Verlenging met 10 jaar
€   120,-
Verlenging met 10 jaar:
enkel graf
€  185,-
Verlenging met 10 jaar:
enkel graf
€   330,-
Dubbel graf (naast elkaar)
€  370,-
Dubbel graf (naast elkaar)
€   660,-
As verstrooien
dubbel graf(boven elkaar)
€  278,-
Dubbel graf (boven elkaar)
€   495,-
Het verstrooien van as
€   180,-
kindergraf 20 jaar
€    95,-
Gedenkplaatje voor periode van 10 jaar
€   280,-
verlenging 10 jaar
€    75,-
Verlenging gedenkplaatje met 10 jaar
€    60,-

– Kosten graf delven tegen kostprijs

Gemeenteleden die door ziekte of ouderdom naar elders hebben moeten verhuizen, worden als lidmaten beschouwd.

Door de beperkte ruimte op de begraafplaats worden niet-lidmaten of derden hier in principe niet bijgezet. Beiden uitsluitend naar beoordeling van de kerkrentmeesters.