zegel
Infogids
Praktisch informatie met daaronder het officële informatieboekje

Adres kerk Ganzenmarkt 31
                     7631 EM Ootmarsum

 

Postadres    Postbus 87, 7630 AB Ootmarsum

Scriba           mevr. K. Baanstra

                       e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster          Dhr. H. van Duijn   tel. 06 41128135

Diensten      Zondag 10.00 uur


Ringleiding Er is in de kerk een ringleiding aanwezig

                                 Kinderoppas Na aanmelding bij de Scriba (0-4 jaar)

 

                                 Kindernevendienst Op hoogtijdagen

                                 Koffie drinken  elke zondag is er gelegenheid
                            om na de dienst koffie te drinken in Ons Gebouw. 

                                     

Onze kerk heeft ook een radiozendinstallatie.
Gemeenteleden die (tijdelijk) niet meer mobiel zijn, kunnen de kerkdiensten thuis volgen via de kerkradio. Rechtstreeks of op een ander moment wanneer dat beter uitkomt. De kerkradio wordt beheerd door  hulpkoster Hans van Duijn, terwijl de twee aangestelde vrijwilligers, Michiel Schomakers en Demy Bolk, alle aansluitingen beheren en eventuele technische problemen oplossen. Ieder gemeentelid die in aanmerking wil komen voor de kerkradio kan zich opgeven bij één van de kerkenraadsleden of de dominee.

 

Het informatieboekje van de Protestantse Gemeente Ootmarsum  (januari 2016)

VOORWOORD

Hierbij presenteert de kerkenraad het vernieuwde informatieboekje.  De informatie van de vorige uitgave was verouderd. Alle namen, telefoonnummers en andere gegevens zijn bijgewerkt tot op dit moment.

Wij hopen dat dit informatieboekje u zal helpen uw weg te vinden in de Protestantse Gemeente van Ootmarsum. In dat geval dient dit boekje ook de opbouw van onze gemeente. Daar is het ons immers om begonnen.

Wilt u zelf ook meehelpen aan de opbouw van onze gemeente, dan kunt u zich bij de betreffende persoon opgeven.

Dat dit boekje ons helpt een levende en bloeiende gemeente te zijn. Indien er wijzigingen zijn worden deze direct op deze site doorgevoerd.

februari 2018                         De Kerkenraad

 

Onze Protestantse Gemeente omvat:

 *de stad Ootmarsum

*Vasse, Tilligte, een deel van Reutum, Lattrop

*de buurtschappen: Breklenkamp, Groot Agelo, Haarle, Hezingen, Klein Agelo, Nutter, Oud-Ootmarsum, Postelhoek, Springendal.


(Post)adres Protestantse Gemeente Ootmarsum

 Ganzenmarkt 31 -7631 EM  Ootmarsum

DE KERKENRAAD

Predikant

Ds. Roelof Kloosterziel                                  

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Scriba

Karin Baanstra-Huzen                                  
tel. 0541-292311

e-mail: kDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ouderlingen

Karin Baanstra-Huzen                                 
tel.0541-292311

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.com


Hanneke Spermon
tel: 06 148 911 30

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Laura Rooselaar
tel. 06 144 42 983

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Hennie Wessels
tel. 0541-297461

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

College van Kerkrentmeesters

secretaris

Jannie van Duijn-de Heus.                        
tel.0049-5942983159

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Johan Molendijk                         
t
el. 06 15 18 57 70

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Moderamen

ds. Roelof Kloosterziel

Hennie Wessels

Jannie van Duijn-de Heus

Karin Baanstra

 

Secretariële ondersteuning predikant

 


Koster

Hans van Duijn                               

tel. 0049-5942983159

tel: 06 41 12 81 35

of

0049 5942-083159

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Organist

Herman Koops                                    
tel. 06-550 61 637

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EREDIENSTEN

Wekelijkse diensten

Elke zondag is er om 10 uur een dienst. De dienst wordt ook via de kerkradio uitgezonden voor gemeenteleden die langere tijd aan huis gebonden zijn.

Zondagsbrief

Wekelijks wordt bij de kerkdiensten een zondagsbrief verstrekt. Deze brief bevat een toelichting op de liturgie, zaken die van belang zijn met het oog op de onderlinge betrokkenheid en een agenda van kerkelijke activiteiten voor de komende week. Kopij vóór donderdag 12.00 uur inleveren bij Hanneke Spermon.  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bloemen in de dienst

De bloemen in de eredienst worden verzorgd door Carla Nijhuis-Baanstra

Bij bijzondere diensten wordt er een liturgisch bloemstuk gemaakt. De coördinatie van deze groep is in handen van Hanneke Spermon, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiedrinken

Iedere zondag na de dienst is er koffie/thee drinken in Ons Gebouw. De koffie wordt geschonken door vrijwilligers waarvoor Aly van der Aa, tel: 292506,  het rooster maakt. 

Welkomstcommissie

De leden van de welkomstcommissie heten de kerkgangers welkom bij de deur en geven antwoord op de vragen van een ieder. Ze wijzen de kinderen naar de mand met boeken en delen de zondagsbrief uit. Voor deze groep maakt Jeanet Versteeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het rooster.

Oppas jonge kinderen

Op aanvraag kan er oppas geregeld worden voor jonge kinderen.
U kunt dit tijdig aangeven bij de kerkenraad.

Achter in de kerk staat een mand met prenten- en verhalenboeken, puzzels en kleurplaten met potloden voor de kinderen tijdens de kerkdienst.

 

Overige diensten

Paascyclus: 

- Witte Donderdag       Heilig Avondmaal          19.30 uur

- Goede Vrijdag                                                 19.30 uur

- Hemelvaartsdag samen met de kleine ring     10.00 uur

- Dankdag voor gewas en arbeid                       19.30 uur

- Kerstavond                                                      19.30 uur

- Oudejaarsavond                                              19.30 uur

 

Heilige Doop

Er is regelmatig gelegenheid tot dopen.

Graag tijdig contact opnemen met de predikant.


Heilig Avondmaal

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Ook de kinderen worden uitgenodigd. Voor wie wil, is er druivensap.

De vieringen in juni en september zijn lopend, de andere vieringen zijn zittend en staand rondom de tafel.

Tweemaal in het jaar wordt in Huize Franciscus het Heilig Avondmaal gevierd.

Voor mensen die aan huis gebonden of ziek zijn, is het mogelijk thuis het Heilig Avondmaal te vieren. Indien men hiervan gebruik wil maken, kan men contact opnemen met de predikant of een diaken.

Laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen van de overleden gemeenteleden en dopelingen genoemd, die vóór 1 november dat jaar zijn overleden.

Oecumenische vieringen

Er worden twee oecumenische vieringen per jaar georganiseerd: in de week van gebed voor de eenheid der kerken in januari en in de vredesweek in september.

De vieringen worden verzorgd door de werkgroep oecumenische vieringen.

Vier maal in het jaar is er een oecumenische viering in Huize Franciscus en in Den Oostenborgh.

Kinder- en jeugddiensten

Eén keer per jaar is er een kinderdienst.

 

PASTORAAT

Mocht u prijs stellen op huisbezoek dan kunt u zelf contact opnemen met de predikant of de ouderling.

In het bezoekwerk worden de ouderlingen bijgestaan door een aantal gemeenteleden, te weten:

Mevr.G.Bonke-Koning
Dhr.J.Braad
Mevr.H.Meijberg-Tijms
Mevr.R.Wolf
Mevr.S.Keppels

Karin Baanstra is de contactpersoon voor dit werk. In onderling overleg wordt afgesproken bij wie ze op bezoek gaan

De nieuw ingekomen mensen in onze gemeente worden in 1e instantie bezocht door een ouderling. Wenst men verder contact dan worden zij bezocht door Aly van der Aa-Bolk.

Bij ziekenhuisopname en geboorte, vragen wij U de predikant of ouderling in te lichten.

Wanneer u weet dat iemand in uw omgeving ziek is of opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wilt u dit dan doorgeven aan de predikant of één van de ouderlingen zodat dit gemeentelid genoemd kan worden in de gebeden en eventueel bezocht kan worden.

VORMING, TOERUSTING EN GEMEENTEOPBOUW

Studiekring

Bij voldoende belangstelling wordt een studiekring belegd waar Bijbelse en theologische onderwerpen worden besproken. Wanneer u hier belangstelling voor hebt, kunt u contact opnemen met de predikant.

Ringsproak

Dit kerkblad komt 10 keer per jaar uit. Het is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo.

Inleveradres kopij 

Peter Baanstra                                                           
tel. 0541-292311

e-mail: ootmarsum@ringsproak.nl                  

           

 

Abonnementen en administratie:

Dhr. J.H. Dorman                                
Lattropperstraat 58

7591 PK Denekamp                    
tel. 0541-354902

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De website-commissie bestaat uit:

Peter Baanstra                              
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hanneke Spermon                     
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

Binnen de protestantse gemeente is de diaconie o.a. bezig met ouderenzorg en verschillende projecten  in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden zijn het Kongo project (zaai- en pootgoed voor de kleine boeren) en ondersteuning van een praktijk voor fysiotherapie in Afghanistan voor jonge kinderen.

 

Diaconieën van de Kleine Ring

Ook met de diaconieën van de ”Kleine Ring”(Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo) zijn er jaarlijks gezamenlijke projecten in binnen- of buitenland.


Administratie diaconie

Mevr. Ine Veneklaas   

Bankrekeningnummer diaconie NL95RABO014.01.36.088

 

ONS GEBOUW
Ganzenmarkt 26
7631 EM Ootmarsum

tel. 0541-292753

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

 

Beheerders Ons Gebouw:

Hanneke Koops   
tel.0541-291288 of 06-30740922.

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

en

Ine Veeneklaas    
tel. 0541- 859856 of  06-25047237

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tevens:
Karin Baanstra en Hanneke Spermon

 

Tarieven zaalhuur                   

                                       Per dagdeel                   

Grote zaal                          50,- euro                   

Kleine zaal                         25,- euro

Voor feesten en partijen. (inclusief schoonmaak)

kleine en grote zaal          150,- euro

kleine zaal                        50,00 euro  

grote zaal                          100,- euro            

 

De administratie van ”Ons Gebouw” berust bij
mevr. Ine Veneklaas,
tel. 0541- 859856  of  06-25047237

Bankrekeningnummer ”Ons Gebouw”

NL61RABO0 14.01.01.586 

 

KERKRENTMEESTERS

Coördinator van gebruik kerkgebouw:

Jannie van Duijn  
tel.0049 5942 983159

 

Coördinatie kerkradio

Hans van Duijn   
tel.0049 5942 983159

 

Administratie  Kerkrentmeesters

Mevr. H.S. Veneklaas

tel. 051-859856 of 06-25047237 


Ledenadministratie,kerkbalans, solidariteitskas, penningmeester

 

Mevr. H.S. Veneklaas    

tel. 0541- 859856 of  06-25047237

Bankrekeningnr. Kerkrentmeesters  NL83RABO 0140 1041 00

Bankrekeningnr. Solidariteitskas.     NL60RABO 0373 7268 80

De kerkgenootschappen die deelnemen aan kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen(ANBI).

 

TARIEVEN KERKHUUR PER 1 JANUARI 2014
NB.

Onder niet-lidmaten wordt bedoeld: lidmaten die de laatste 2 kalenderjaren niet of minder dan € 30 per jaar bijdroegen aan de kerkbalans.

Huwelijksdienst in de protestantse kerk

Lidmaten                                                                                                                                                     € 330,-

Met eigen predikant/consulent, organist en koster. Indien het bruidspaar, na overleg met predikant en kerkenraad, een andere predikant wenst, zijn die kosten voor eigen rekening.

 

Niet-Iidmaten                                                        
€510,-    (maandag t/m vrijdag)

(incl. organist en koster, maar zónder predikant)

De preekbeurt verzorgd door onze predikant       
€ 400,-

Opname van de dienst op USB-stick                   
€ 20,00

 

Huwelijksdienst in andere kerken

Indien gewenst kan onze eigen predikant meewerken aan een huwelijksdienst in een andere kerk. Dit na overleg met predikant en kerkenraad

 

Lidmaten                                                            
€ 210,-

Niet-lidmaten                                                    
€ 400,-

NB: Dit is beiden exclusief  reis- en onkosten

 

 

Herdenkingsdiensten

Lidmaten                                                           
€ 265,-

Met eigen predikant/consulent, organist en koster

In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager zelf betaald te worden.

 

Niet-lidmaten                                                    
€ 495,-           
- met organist en koster, maar zonder eigen predikant

- preekbeurt verzorgd door eigen predikant,     
€ 400,-

Rouwdienst

Lidmaten                                                          
€ 275,-

Met eigen predikant/consulent, organist en koster

In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met predikant en kerkenraad, een externe voorganger gevraagd worden; deze dient uiteraard door de aanvrager zelf betaald te worden.

Niet-lidmaten                                                  
€ 495,-

- met organist en koster, maar zonder predikant

- preekbeurt verzorgd door predikant,              
€ 400,-

Liturgie kan verzorgd worden tegen kostprijs

Opname op USB-stick 
€ 20,00

 

Spreekbeurt in het crematorium

Er bestaat de mogelijkheid dat de predikant een in memoriam spreekt in het crematorium
wanneer er bv. geen kerkdienst plaats vindt; bedragen zijn exclusief reiskosten.

Lidmaten                                                      
€ 150,-

Niet-lidmaten                                                 
€ 400,-

 

Overige huurtarieven van de kerk

-Huur van de kerk, per uur                                                                                                                        

€  165,-

(zonder gebruik van vleugel of orgel)

- Elk volgend uur zonder orgel, vleugel, organist                                                                                                    

€  100,-

- Huur vleugel per uur                                            

€   30,-

- Huur orgel alleen in overleg met kerkrentmeesters                                                                                  

€  100,-

-Kerk met orgel/organist per uur, minimaal 1 uur                                                                                         

€  365,-

-Elk volgend uur met orgel/organist                                                                                                          

€  300,-

NB: Minimaal wordt één uur in rekening gebracht.

Eenmalige toeslag na 17.00 uur en in het weekend                                                                                    

€  100,-

 

 

HERVORMDE BEGRAAFPLAATS

Molenstraat, Ootmarsum


Beheer begraafplaats

Dhr. J.T. Arends

tel. 0541-661297

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Administratie begraafplaats

Dhr. J.F. Molendijk

tel.  06 15 18 57 70

e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tarieven begraafplaats

Grafhuur lidmaten

Eerste periode van 20 jaar:                 
enkel graf        
€  400,-

dubbel graf (naast elkaar)        

€  800,-

dubbel graf( boven elkaar)

€  600,-                                                                  

 

Verlenging met 10 jaar:           

enkel graf                                           
€  185,-

                                   

dubbel graf(naast elkaar)                                                                                                        
€  370,-

                                 

dubbel graf(boven elkaar)
€  278,-

kindergraf 20 jaar        
€    95,-

verlenging 10 jaar                                                      
€   75,-

 

 

Grafhuur niet-lidmaten

Eerste periode van 20 jaar:                 

enkel graf                                                                   
€   940,-                                                                     

dubbel graf(naast elkaar)
€ 1880,-

dubbel graf(boven elkaar)

€ 1410,-

Verlenging met 10 jaar:                      

enkel graf                                                                   
€   330,-                                 

dubbel graf(naast elkaar)
€   660,-

dubbel graf(boven elkaar)

€   495,-

 

 

- Kosten graf delven tegen kostprijs

 

Urn plaatsen

Het plaatsen van een urn.                               
€ 220,-
 incl. het plaatsen van een naamplaatje   

Huur van een urnenkelder voor l0 jaar            
€ 150,-

Verlenging met l0 jaar                                    
€ 120,-

 

As verstrooien

Het verstrooien van as                                    
€ 180,-

Het verstrooien van as incl. het plaatsen van een

gedenkplaatje voor een periode van 10 jaar.
€ 280,-

Verlenging gedenkplaatje met 10 jaar                        
€  60,-

Gemeenteleden die door ziekte of ouderdom naar elders hebben moeten verhuizen, worden als lidmaten beschouwd.

Door de beperkte ruimte op de begraafplaats worden niet-lidmaten of derden hier in principe niet bijgezet. Beiden uitsluitend naar beoordeling van de kerkrentmeesters.

 

OVERIGE GEGEVENS

Chr. Gem. Zangvereniging “Ootmusica”

V        Voorzitter: Benny Bolk            tel: 0541-291380 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirigent: Carlo v.d. Beld

Repetities op dinsdag van 20.00 – 22.00 uur in Ons Gebouw

Rabobankrekeningnummer: NL68RABO01401.99.721

 

Siepelmarkten

Voor de restauratie van ons kerkgebouw kunnen we subsidies van Rijk en Provincie aanvragen, maar wordt niet altijd toegekend. Dus door de eigen gemeente moet er ook veel worden bijgedragen. Een deel hiervan wordt opgebracht door activiteiten op de laatste donderdag van juli en de eerste twee donderdagen van augustus tijdens de Siepelmarkten. Drie markten met oude ambachten, boerenbruiloft en andere Twentse folklore. Als protestantse gemeente doen wij hier ook aan mee met het verkopen van pannenkoeken, slaatjes, worst, drank enz. in en om “Ons Gebouw” aan de Ganzenmarkt. De Siepelmarktcommissie regelt de hele organisatie en circa 75 personen werken per dag aan deze verkoop mee.

De Siepelmarkten zijn altijd gezellige dagen en spontaan wordt er gezamenlijk veel werk verzet om zo de financiële situatie van onze kerk te verbeteren.

Bankrekeningnummer: NL68RABO01401.15.110

 

Coördinatie Siepelmarkten:

Hans Jurgen Oortmann                       
tel. 0541-292895
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vrouwenvereniging Breklenkamp

Voorzitter:      
Mevr. W.Bonnes-Groote Veldman
tel. 0541-229794

Secretaris:      
Mevr. L. Maatman-Gulink
tel. 0541-229468

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV sinds 29 maart.

de kerkdiensten worden online
uitgezonden.
De opnames daarvoor zijn op
zondag 10.00 uur.
 
De zondagse erediensten
zijn online
te volgen via onze site