zegel
Zondagsbrief

Zondagsbrief van 15 maart        
5e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel
Ouderling van dienst: Karin Baanstra
Vleugel: Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie naar mevr. G. Bonke -Bouwman.
(Vanwege het Coronavirus worden de bloemen voorlopig aan huis afgeleverd door de bloemist.)

Collectes
Er is één collecte die wij onder de aandacht willen brengen.
Met een Givt app op uw smartphone kunt u deze ook gewoon thuis activeren.
Heeft u die niet en u wilt toch de collecte steunen, kunt u dat doen door het overmaken van uw gift op de rekening van de diaconie:  NL95RABO014.01.36.088

De collecte is bestemd voor: Kerk in Actie – 40dagentijdcollecte (werelddiaconaat)

Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte training om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken ze aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, zou u dat dan door willen geven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.

Contactpersonen zijn:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.

Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

In de dienst vandaag:

Psalm 43: 1 en 3, O God kom mijn geding beslechten

Het projectlied

(op de melodie van (LB 637 – O vlam van Pasen, steek ons aan):

De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet.

Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga ik aan je zij.

Lezing: Exodus 9: 13-26 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 610, Zo dor en doods…

Lezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 608, De steppe zal bloeien

Slotlied 898: Een vaste burcht is onze God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV start 29 maart.

Vooralsnog zijn de deuren op
zondag 10.00 uur wel open, 
voor wie daar behoefte aan heeft.

Houdt u wel de anderhalve meter
afstand in acht!

Zeker ook welkom om alleen even
binnen te komen om een kaarsje 
aan te steken in de Stiltehoek.