Afscheid van Johan en Johan

In de viering van zondag 19 februari (zie ook: bijzondere diensten)  namen Johan Arends en Johan Molendijk officieel afscheid. Johan Arends bekleedde 43 jaar lang de functie van beheerder van de Hervormde Begraafplaats. Johan Molendijk stopte met de administratieve werken voor wat betreft het kerkhof aan de Molenstraat. In deze viering werd door voorzitter Erik ten Hoff dankbaar teruggekeken op de inzet van deze beide mannen voor de kerk en in het bijzonder de Hervormde Begraafplaats.

“Jullie zijn in mijn ogen de draagvaders van de begraafplaats en ik weet dat jullie beiden met veel respect en op waardevolle wijze deze functies hebben bekleed.” Als dank voor al hun inzet kregen Johan en Johan een bankje dat een plek krijgt op de begraafplaats. Tevens kreeg Johan Arends een mooie fotocollage en Johan Molendijk een cadeaubon.

In deze viering trad Henriëtte Molendijk toe tot de diaconie. Zij werd niet bevestigd, maar kan binnen deze geleding toch meehelpen om de werkzaamheden binnen de Diaconie te kunnen vervullen.

 

 

Kerkenraadsvoorzitter Erik ten Hoff praatte de gemeente bij over de stand van zaken voor wat betreft het orgel. De handtekeningen om tot restaureren over te gaan zijn gezet. Flentrop verricht deze werkzaamheden en komende donderdag 23 februari wordt de eerste pijp uit het orgel gehaald en meegenomen naar Zaandam om daar gerestaureerd te worden. Het orgel krijgt, dit tot grote blijdschap van organist Herman Koops, een trompetpedaal. Het grootste werk om het monumentale orgel te restaureren zal trouwens pas plaatsvinden in 2025.
Het grootste gedeelte van de kosten komen voor rekening van de provincie Overijssel  en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij subsidiëren deze restauratie voor het prachtige bedrag van 346.000 euro. De totale kosten bedragen circa 450.000 euro.  In de komende maanden zal de kerkenraad de gemeente verder informeren over allerlei acties, die gevoerd moeten worden om de eigen bijdrage aan deze restauratie in te vullen.

 

Al met al zorgde de viering in onze kerk voor mooie bouwstenen en heeft de gemeente op waardige wijze afscheid kunnen nemen van Johan en Johan. Hun opvolging is geregeld in de personen van Hennie Wessels en Ine Veneklaas en ook de versterking van de diaconie in de persoon van Henriëtte Molendijk is een welkome aanvulling om verder te bouwen aan onze gemeenschap.