Zondagsbrief 5 februari 2023

Voorganger:                         Ds. H. Marsman uit Nooitgedagt
Ouderling van dienst:         Hanneke Spermon
Lector:                                   Hans van Duijn
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

 

 


Pastoraat
De bloemen uit deze dienst gaan naar dhr. H. Kruit en mevr. L.E. Visser, beiden vierden afgelopen week hun verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, wilt u dat dan op een briefje aan de koster of de dominee geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang:

1.Ethiopië
Noodhulp en rampenpreventie
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

  1. Plaatselijke Diaconie
    De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst of de diaken staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
    Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee en een potje jam
Na de dienst nodigen wij u als altijd uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Na- en bijpraten, een mooi moment om elkaar te ontmoeten. De potjes met overheerlijke jam van Ineke Overbosch staan te koop in Ons Gebouw om daarmee geld op te halen voor de restauratie van ons orgel. Een erg leuk initiatief!

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

 

Samenkomstwoensdag ‘Met elkaar aan tafel’

Om een sfeer van warmte en gezelligheid onder de mensen mogelijk te maken, organiseren wij als diaconie een ‘Met elkaar aan tafel dag’ waarbij iedereen welkom is.
Het belangrijkste is elkaar ontmoeten met een praatje, spelletje, kopje koffie/thee en tussen de middag samen een hapje eten. Iedereen is welkom.

Waar       :       Ons Gebouw, Ganzenmarkt 31  OOTMARSUM.

Wanneer:        15 februari en 15 maart a.s.  (3e woensdag van de maand)

Tijd         :        10.00 t/m 15.00 uur

Eet u een hapje mee, dan svp vooraf even aanmelden bij:
Henriëtte Molendijk               06 25424487

Hennie Wessels                      06 41363778

Corrie Overvelde                    06 23242047

Eigen bijdrage: € 5,-

Geen eigen vervoer? Dit hoeft geen belemmering te zijn, we zoeken samen een oplossing.

Schoonmaken van de kerk en Ons Gebouw
Op donderdag 16 februari vanaf 10.00 uur willen wij weer graag met elkaar de kerk en Ons Gebouw (de vloer) een schoonmaakbeurt geven.
Wilt u meehelpen, dan kunt u zich aanmelden bij Hanneke Koops, tel: 06 30740922

Afscheid Johan Arends
Op onze website van de Protestantse kerk en op de site in en om Ootmarsum is een verhaal gepubliceerd over het afscheid van Johan Arends als beheerder van onze begraafplaats aan de Molenstraat. Ook staat het artikel gepubliceerd in de Dinkelland Visie van week 3 2023.
We willen in de viering op zondag 19 februari stilstaan bij dit afscheid van Johan Arends, maar ook van Johan Molendijk. De ‘ laatste’ Johan heeft jarenlang de administratie van de begraafplaats op accurate wijze bijgehouden.

Zondag 13 februari

Volgende week zondag gaat dhr. R. Wichers uit Vriezenveen voor in de dienst.

Samenkomstwoensdag “Met elkaar aan tafel”

Om een sfeer van warmte en gezelligheid onder de mensen mogelijk te maken, organiseren wij als diaconie een ‘Met elkaar aan tafel dag’ waarbij iedereen welkom is.
Het belangrijkste is elkaar ontmoeten met een praatje, spelletje, kopje koffie/thee en tussen de middag samen een hapje eten. Iedereen is welkom.

Waar       :       Ons Gebouw, Ganzenmarkt 31  OOTMARSUM.

Wanneer:        15 februari en 15 maart a.s. (3e woensdag van de maand)

Tijd         :        10.00 t/m 15.00 uur

Eet u een hapje mee, dan svp vooraf even aanmelden bij:

Opgave  :       Henriëtte Molendijk               06 25424487

                        Hennie Wessels                      06 41363778

                        Corrie Overvelde                    06 23242047

Eigen bijdrage: € 5,-

Geen eigen vervoer? Dit hoeft geen belemmering te zijn, we zoeken samen een oplossing.

 ‘Echt samen vieren’

Op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag waren er twee vieringen. Twee verschillende bijeenkomsten met als grootste gemene deler ‘Het echt samen zijn’. Op de laatste dag van het jaar genoten de gemeenteleden van koffie met een oliebol. Een paar korte verhalen en gedichten zorgden voor verbondenheid met elkaar en het samenzijn werd versterkt met het samen zingen en kijken naar het gezongen Onze Vader en liederen van Stef Bos en Remco Hakkert. Prachtig was het dat het licht aan elkaar werd doorgegeven. Na afloop werd er getoast op het voorbije jaar, maar ook op 2023 om samen kerk te mogen zijn.


Op Nieuwjaarsdag leidde dominee Roelof Kloosterziel de viering. Hij hield de aanwezige voor dat je op twee manieren naar het nieuwe jaar kunt kijken. Met de nodige zorgen en beren op de weg of met een optimistische kijk naar de toekomst. Ook deze bijeenkomst stond echt in het teken van ‘Echt Samen Zijn’.

De vieringen tijdens ‘Oud en Nieuw’ van de Protestantse Gemeente in Ootmarsum werden niet in de kerk, maar in Ons Gebouw gehouden. Dat had ook zeker te maken met het drukken van de energiekosten. Het nadeel was wel dat het niet mogelijk was om deze vieringen online te bekijken. De kerkenraad beraad zich in de volgende vergadering om daar een oplossing voor te bedenken, zodat ook eventuele vieringen in Ons Gebouw online te volgen zijn.

Onder bijzondere diensten vindt u ook dit bericht met meer foto’s van beide vieringen.

Een prachtig spontaan orgelspel

Op zaterdagmiddag werd de kerkenwacht aangenaam verrast toen er gevraagd werd werd of er even op het orgel gespeeld mocht worden.Deze organist uit Nieuwdorp in Zeeland had tijdens de Siepelmarkt op donderdag ook al achter het orgel mogen plaatsnemen en wilde voor hij naar huis ging dit nog een keer kunnen doen, nu samen met zijn broer die de registers bediende. De kerkengids heeft ervan genoten zoals zij zelf vertelde.

 

Restauratie orgel Protestantse kerk

Het begon jaren geleden met de vraag van vaste organist Herman Koops of het mogelijk was om een trompetpedaal toe te voegen aan het Berner-orgel in de Protestantse kerk. Van het één kwam het ander en het rijksmonument werd aan een nader onderzoek onderworpen door orgeladviseur Aart van Beek, die samen met Herman Koops ‘door het orgel liep’.

Restauratie van het orgel bleek nodig te zijn en de prognose van orgelbouwer Flentrop, voor wat betreft de kosten, gaat uit van een bedrag van 410.000 euro. Bij de provincie Overijssel en het Rijk (RCE) zijn subsidieaanvragen ingediend. In totaal is onder voorwaarden een bedrag van bijna 350.000 euro toegekend.

Er zit echter nog een adder onder het gras, want gelet op de voorwaarden, zoals deze nu voorliggen, moet de restauratie voor 1 december 2023 zijn afgerond. Voor orgelbouwer Flentrop is dit gezien haar planning niet mogelijk. Wij zijn dan genoodzaakt verlenging van de subsidiabele termijn aan te vragen. Dit wordt nu in gang gezet.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of door de huidige ontwikkelingen de materiaal-  en personeelskosten niet fors omhoog gaan, zoals in de reguliere bouwwereld al te merken is. Er zijn dus nog de nodige onzekerheden, die zijn op dit moment niet zo één twee drie weg te poetsen.

Tijdens het gemeenteberaad werden aan de aanwezige leden twee belangrijke vragen gesteld:
1. Hoe belangrijk vind je het monumentale Berner-orgel?
2. Wat is het jullie waard?

Erik ten Hoff schetste een reëel beeld van de huidige financiële positie van de kerk. “Als kerkrentmeesters vinden we het niet verstandig om het resterende bedrag, de eigen bijdrage om de restauratie mogelijk te maken uit het zogeheten bronvermogen te halen”. Dat betekent dat we naar andere middelen moeten zoeken om de eigen bijdrage, dat tussen de 70.000 en 100.000 euro zal liggen bij elkaar te krijgen.

 

De kerkrentmeesters maken een voorstel voor een dekkingsplan voor fondswerving om de eigen bijdrage tot ca. € 100.000,- bijeen te krijgen.

Gedacht wordt allerlei fondsen aan te schrijven, maar ook de gemeente zal haar steentje bij kunnen dragen in de vorm van “acties en giften.”

De aanwezige gemeenteleden waren het unaniem eens dat het monumentale Berner-orgel zeer belangrijk is voor onze gemeente en dat we er samen alles aan willen doen om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Er is afgesproken dat ook alle gemeenteleden goed nadenken welke mogelijkheden zij zien om samen de middelen bijeen te brengen. Over twee maanden zal opnieuw een gemeenteberaad plaatsvinden om te kijken welke ideeën er leven en hoe we verder kunnen gaan.

De kerkrentmeesters zullen dan mogelijk meer weten of verlening van de subsidiabele termijn kan worden toegekend, zodat de restauratie eventueel in 2024 door Flentrop kan worden afgerond.

Het gemeenteberaad verliep in een prettige sfeer en de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op. Samen de schouders eronder.