Binnentuin Franciscus sfeervoller dankzij ‘Knieperkes’

Eind vorig jaar werden er door onze gemeenteleden knieperkes gebakken voor een goed doel. Dat goede doel werd het opfleuren van de binnentuin van woonzorgcentrum Franciscus. Vertegenwoordigers van de Diaconie, Hennie Wessels en Laura Rooselaar, zagen met eigen ogen hoe de binnentuin van het geschonken geld is opgeknapt. Tafels, parasols, kussens, bloembakken- en potten met fleurige bloemen maken er een sfeervol geheel van. Erna Sleiderink, coördinator activiteiten toonde zich erg blij met deze fleurige binnentuin. “Het is dit jaar ook veel meer gebruikt dan in andere jaren. Onze bewoners gingen er vaak zitten, en dat heeft voor een deel met deze coronatijd te maken, maar het fleurige geheel nodigde ook uit om er een plekje te zoeken. Daar kunnen ze afstand houden en toch gezellig van het mooie weer genieten,” vertelt Erna.

De zomer is nu op zijn retour en dus zal de binnentuin de komende herfst – en wintermaanden niet of nauwelijks gebruikt worden. “Maar volgend jaar hopen we er weer te zitten om te genieten van de mooie spullen, die we mochten ontvangen dankzij de opbrengst van het knieperkes bakken. En tevens hopen we er dan ook weer Coronavrij bij te zitten,” besluit Erna Sleiderink

 

 

 

Van de predikant

 

 

 

 

 

 

Open Kerk Zijn

Met het oog op de toekomst wil dominee Roelof Kloosterziel graag in contact komen met gemeenteleden: individueel of in groepjes.

“Tijdens de afgelopen maanden heb ik wat (meer dan anders) gelezen over de toekomst van de kerk. Om niet in boekenwijsheid te blijven steken, wil  ik graag gemeenteleden ontmoeten om bij hen thuis een uurtje door te praten over de vraag wat kerk en geloof kunnen betekenen,” zegt dominee Roelof Kloosterziel.
“Wat verwacht je van de kerk? Waar zou het in de kerk over moeten gaan? Moet het anders? Hoe moet het verder?
Landelijk zie je allerlei ontwikkelingen in de kerk (pioniersplekken, cursussen, andere liturgie en vormen van ontmoeting). Wat zijn de mogelijkheden voor Ootmarsum en haar buurtschappen?
Er zijn plannen om komend seizoen in groepen daarover na te denken (bijvoorbeeld in de vorm van groothuisbezoek), maar graag zou ik klein beginnen. Juist met degenen, die niet zo betrokken (meer) zijn,” laat de dominee weten.

Interesse? Stuur een mailtje naar kloos442@planet.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 06-13758043, of 0541-299387.

Startzondag Protestantse kerk Ootmarsum: “Er is er één die van je houdt”


De Protestantse kerk in Ootmarsum hield haar startzondag als een begin van het winterwerk. Door de Coronatijd zijn de activiteiten op een laag pitje gezet, maar dat neemt niet weg dat alles stil komt te liggen.

Het kerk zijn blijft doorgaan en dat liet dominee Kloosterziel ook duidelijk doorschemeren in zijn overweging. Op welke manier blijft een open vraag, maar het geloof vraagt om vertrouwen. Als een rode draad liep het lied ‘Sammy’ van Ramses Shaffy door de preek. Deze prachtige song wordt afgesloten met de zin: “Er is er één die van je houdt” en dat kan een troost voor velen zijn. Dat je niet alleen bent en dat er anderen zijn om een arm om je schouder te leggen en zeker in deze onzekere en soms bange, verdrietige tijden.
Buiten de kerk stond een prachtige compositie van dahlia’s en ook binnen op de tafel hadden Hans en Janny van Duijn een bloemstuk van dahlia’s gemaakt met de bladeren en de knoppen van de passiebloem als een toepasselijke decoratie.

Tijdens de viering zong een viertal gemeenteleden het Nearer to God. Een aantal aangewezen zangers en zangeressen nam de samenzang voor hun rekening. Het werd een mooie viering tijdens deze ingetogen Startzondag. Na afloop was er koffie drinken in Ons Gebouw en op gepaste afstand namen gemeenteleden en gasten gebruik van deze mogelijkheid om na en bij te praten.

Ringsproak Nieuws Ootmarsum aug.-sept. 2020

 

Wij gedenken

Bennie Rademaker
Bennie is geboren op 12 april 1943 als derde kind van Jan en Fenna Rademaker-Bosman. Zijn hele leven woonde hij op de boerderij aan de Seiseweg 5. Op heel jonge leeftijd kreeg hij de Engelse ziekte, waar hij een kleine lichamelijke beperking aan overhield. Na het trouwen van zijn broer Gerrit en Fenna, bleef ook Bennie samen met hen wonen en werken op de boerderij van hun ouders.

Bennie was heel sociaal en mocht graag met mensen een praatje maken. Hij was betrokken bij de kerk en hielp mee met de Siepelmarkten. Ook genoot hij van klootschieten, zwemmen en zingen bij Ootmusica.

Kort na zijn 75e verjaardag kwam voor hem het bericht dat hij darmkanker had. Hij heeft chemo en een operatie ondergaan, maar de tumor kon niet worden weggehaald. Hij heeft nog een mooi periode gehad van ongeveer anderhalf jaar en was dankbaar dat het allemaal zo goed ging. Hij had weinig klachten. Begin van dit jaar werd helaas duidelijk dat de ziekte was teruggekomen. Rustig heeft hij afscheid genomen en is hij op 10 juni thuis overleden. Na een dienst, die werd geleid door ds. Erna Lensink volgde de begrafenis in Ootmarsum.

Henni Lübbermann-Larink
Op maandag 27 juli overleed Henni Berendina Lübbermann-Larink in de leeftijd van 87 jaar. Ze is op 29 mei 1933 geboren in Grasdorf (Duitsland). Na haar schooltijd ging ze werken in de huishouding bij een boer in Duits Brecklenkamp. Daar leerde ze Egbert kennen, haar toekomstige echtgenoot, die als knecht in de buurt werkte. Ze zijn getrouwd op 14 juli 1956 en gingen wonen op de boerderij van haar schoonouders aan de Spiekweg 12. Behalve de ouders van Egbert, woonden daar in het begin ook nog enkele broers van hem. Er werden 8 kinderen geboren: 7 dochters en een zoon (Henk). Het was hard werken, maar zij genoot van het boerenleven. Ze hielp mee met melken, voeren en wat er maar gebeuren moest. Het meeste werd nog met de hand gedaan. Egbert werd al op vrij jonge leeftijd ziek en moest daardoor het werk op de boerderij staken. In 1999 overleed hij. Henk was toen met zijn laatste schooljaar bezig en moest gelijk volop aan de slag. Henni bleef betrokken bij de boerderij. Ze had haar rijbewijs gehaald en maakte graag tochtjes. Breien was een van haar hobby’s. Kleinkinderen kwamen logeren. Dat was een feest. Stilzitten kon ze niet. Maar in september kwam ze te vallen en brak haar heup. Eerst kwam ze in Gereia in Oldenzaal en de laatste paar maanden van haar leven had ze een kamer in Gerardus Majella in Denekamp. In het begin van de coronacrisis voelde ze zich erg eenzaam. Later werd bezoek van haar kinderen weer gemakkelijker, maar haar krachten werden steeds minder. Na een kort ziekbed is ze rustig ingeslapen.

We wensen allen die leven moeten met gemis sterkte en Gods nabijheid.

De nieuwe website
De website van de kerk is vernieuwd. Met dank aan Peter Baanstra en Hanneke Spermon is er een overzichtelijk zoekvenster gemaakt. Onder Kerk TV staat de orde van dienst en de zondagsbrief. Het adres is hetzelfde gebleven: https://pkn-ootmarsum.nl.

 Op de site las ik iets over de ´visie´ van de gemeente. Daar stond: De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. Eigenlijk is dat geen visie. Ik kom meerdere kerken tegen, die in een beleidsplan alleen beschrijven hoe de bestaande situatie is. Een kerk moet een functie hebben – en heeft die ook: Mensen verder helpen op hun levensweg. Zo zou ik het tenminste heel breed formuleren. Werken aan bevrijding, verbetering van hun situatie, ze uit hun isolement halen… hoe je het ook maar wilt noemen. En als gemeente heb je een opdracht in de maatschappij om samen (jong en oud) na te denken over de gezamenlijke toekomst. De Bijbel spreekt over ‘roeping’ en een visioen van Gods nieuwe wereld. Jezus zegt: Het is heel dichtbij. De kerk is van groot belang voor iedereen. De website informeert ons daarover en maakt het mogelijk ook online de kerkdiensten te volgen.

Ds. Roelof Kloosterziel

Gespreksgroep
Omdat deze Coronatijd ontmoetingen van meerdere mensen tegelijk lastig maakt, zijn er nog geen concrete plannen om na de zomer te beginnen met een gespreksgroep, of groothuisbezoek.

Overigens is er wel de mogelijkheid om mee te doen met de gespreksgroep van de Stiftsgemeente in Weerselo. Deze begint op woensdagavond 7 oktober in de Stiftsschool. Komend seizoen behandelen we het boekje ‘Zout’ – De blijvende kracht van de christelijke traditie (geschreven door René Grotenhuis). Het gaat over de rol van het geloof in het maatschappelijk debat.

Voor meer informatie en opgave kunt u bij mij terecht, of zie onder ‘Weerselo’.

Vraag
Tijdens de afgelopen maanden heb ik wat (meer dan anders) gelezen over de toekomst van de kerk. Om niet in boekenwijsheid te blijven steken, zou ik graag gemeenteleden willen ontmoeten om bij hen thuis een uurtje door te praten over de vraag wat kerk en geloof kunnen betekenen.

Wat verwacht je van de kerk? Waar zou het in de kerk over moeten gaan? Moet het anders? Hoe moet het verder?…

Landelijk zie je allerlei ontwikkelingen in de kerk (pioniersplekken, cursussen, andere liturgie en vormen van ontmoeting). Wat zijn de mogelijkheden voor Ootmarsum?

Er zijn plannen om komend seizoen in groepen daarover na te denken (bijvoorbeeld in de vorm van groothuisbezoek), maar graag zou ik klein beginnen, juist met degenen die niet zo betrokken (meer) zijn. Interesse? Stuur een mailtje naar kloos442@planet.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 06-13758043, of 0541-299387.

Ds. Roelof Kloosterziel

Startdienst
Zondag 30 augustus willen we een soort ‘startdienst’ houden. Plannen voor het komend seizoen…? Wat is er mogelijk? Wat willen we? Bij het inleveren van deze kopij is nog veel onduidelijk, maar we maken er een vrolijke dienst van. Helaas gaat ‘Kunst in de kerk’ als onderdeel van ‘Kunst in Ootmarsum’ dit jaar niet door. De kerk gaat wel door! Online en op elke manier, die mogelijk is.

Ds. Roelof Kloosterziel

Oecumenische dienst in de Judas en Simon Kerk
Zondag 27 september wordt om 10.00 uur een dienst gehouden in de katholieke kerk. in het kader van de Vredesweek. Het thema is: ‘Vrede verbindt verschil.’ Vrede is namelijk niet alleen het tegenovergestelde van oorlog. Vrede heeft te maken met woorden, gedrag, acceptatie. Mensen staan soms tegenover elkaar in hun meningen, maar als het lukt om naar de ander echt te luisteren, kan er begrip ontstaan, wat tot vrede leidt.

Jaarrekening
De gecontroleerde jaarrekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters liggen op de zondagen  van 16  tot en met 30 augustus ter inzage in Ons Gebouw. Wilt u de jaarrekening tussendoor inzien (Ons Gebouw is normaal gesproken door de week niet geopend) dan kunt u  contact opnemen met Jannie van Duijn, tel.nr. 0049-5941-983159. De beide jaarrekeningen staan ook in verkorte versie op onze website  www. pkn-ootmarsum.nl .

ONDER TOEZICHTSTELLING
Wij willen u allen middels deze weg deelgenoot maken van onze zorgen aangaande de bezetting van het  College van Kerkrentmeesters en eigenlijk ook van de gehele kerkenraad.

Er is een dringend tekort aan ambtsdragers. Er zijn altijd behulpzame mensen die waar nodig hand en spandiensten verlenen, daar is geen gebrek aan. Met name het College van Kerkrentmeesters heeft op korte termijn ambtsdragers nodig anders zien wij ons genoodzaakt met ingang van 2021 het financiële bestuur over te dragen aan externe partijen. In dit geval het Classicaal College voor de Beheerszaken .

Ook zoekt de kerkenraad nog steeds een voorzitter en de diaconie een extra diaken.

Voelt u zich aangesproken? Schroom dan niet en neem contact op met de dominee of een van de kerkenraadsleden. Over de invulling van het ambt en de beslaglegging op uw tijd kunnen altijd passende afspraken gemaakt worden.

Namens de kerkenraad in deze, Jannie van Duijn, kerkrentmeester.

Lectoren gevraagd
De Kerkenraad heeft besloten om de Oudtestamentische lezingen te laten verzorgen door lectoren. Het is in feite een voortzetting van wat eerder ook plaatsvond. Onder vorige dominees werden deze lezingen ook door lectoren verzorgd. Er is een kleine groep lectoren, die zeker uitgebreid mag worden met meerdere personen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij Karin Baanstra.

Gift
Ouderling Karin Baanstra ontving een gift van 15 euro en deze is bestemd voor de Diaconie. Gevers hartelijk dank!

Roosters
In verband met het coronavirus worden de roosters niet gehanteerd om geen extra risico te lopen. En dus worden er voorlopig geen roosters geplaatst.

Koffie drinken
Op zondag 2 augustus zijn we weer gestart met het koffie drinken na de dienst. Ons Gebouw is helemaal ingericht volgens de normen, die gegeven zijn om geen verhoogd risico te lopen. Ruim twintig mensen maakten gebruik om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. Het verliep heel fijn en de sfeer was weer als vanouds.