Orgel Protestantse Kerk goed gestemd

Twee dagen is orgelstemmer Klaas Koelewijn van de firma Flentrop bezig geweest om het orgel te stemmen. Daarvoor moest hij achter het orgel heel wat klimmen en klauteren om overal bij te kunnen. Voor het orgel bij de klavieren zaten gemeenteleden om de juiste toon aan te slaan of het juiste pedaal in te trappen. Ondertussen floten de tonen je om de horen, maar het orgel bleek na afloop goed gestemd. Dat was ook de conclusie van organist Herman Koops, die alle registers opentrok en vol enthousiasme het karakteristieke Berner orgel bespeelde. “Dat wordt zondag een feestje” , benadrukte de vaste organist, die erg verheugd was dat het orgel weer als vanouds klonk.

 

Zondagsbrief 13 juni

Voorganger:                                  Ds. Braakman uit Diepenheim

Ouderling van dienst:                 Karin Baanstra

Lector:                                           Karin Baanstra

Orgel en vleugel:                         Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit de dienst zijn als felicitatie voor dhr. H.A.Rademaker en mevr. J.B. Molendijk-Visscher, beiden vierden afgelopen week hun verjaardag.

Onze kerk sluit zich aan bij de richtlijnen van de RIVM
De kerkenraad vraagt aan de gemeenteleden om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis online te volgen. Wij kunnen met de regeling van 1,5 meter, maximaal 50 mensen toestaan tijdens de dienst.
De kerkenraad laat het wel of niet zingen afhangen van de wens van de dominee, die op dat moment voorgaat.

Verzoek om opgave niet meer nodig
Dit is met de nieuwe regeling van 50 personen niet meer noodzakelijk, wel vragen wij gasten om hun naam en telefoonnummer op te geven.

Collectes
Er is tijdens de viering slechts één collecte bij de uitgang.
De eindcollecte is de komende 3 maanden (tot eind juni) bestemd voor Het Noaberproject Rwanda.

Het doel is driedelig:
1. verminderen van kindersterfte
2.beperken van ondervoeding
3. Het geven van een kans aan een kind

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of voor iemand gebeden wordt, wilt u dat dan doorgeven aan een kerkenraadslid? Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf, en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.


Contactpersonen- en adressen:
Karin Baanstra telefoonnummer 06-30535943 of Hanneke Spermon telefoonnummer 06-14891130. Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@hotmail.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.


Zondag 20 juni
Deze zondag gaan Ds. Hedda Klip en Ds. Owe Boersma voor in de dienst13