Verbonden in leven en in afscheid


Op zondag 21 november vierden we in onze kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het werd een indrukwekkende viering. We herdachten de overledenen, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We stonden ook stil bij andere dierbaren, die we missen in ons leven. De levende mens is bij herinneringen aan hun ontvallen geliefden kwetsbaar en emotioneel. Dat voel je in deze viering waar harten huilen, maar waar je ook kracht uit put door het verlies samen te delen.  Ook was er de blijdschap dat we Reinout Kooij in het afgelopen jaar ten doop mochten houden. En wat waren oma en opa Danho blij en trots met het bosje bloemen dat ze als aandenken kregen.

Een liturgische bloemschikking vol symboliek met witte rozen, klimop en kaarsen met takken, die naar de hemel reikten. Ouderling Hanneke Spermon legde de symbolen uit en sloot haar welkomstwoord af met een indringend gedicht.

Er komt in ons leven een moment
dat we iemand moeten loslaten.
Na dit verlies slaan we onze herinneringen op.
We bundelen deze zichtbaar voor onszelf
en diegene blijft in ons hart voortleven.
Een boek vol prachtige bladzijden
met dierbare gedachten.
Net als een boom die zijn blad verliest
en kracht krijgt om te blijven bestaan,
zorgen deze bladen vol herinneringen
voor troostrijk voedsel in ons hart.
Om nooit alleen verder te gaan.

 

Een gelegenheidskoor zong passende liederen en ook de liederen, die samen gezongen werden completeerden deze viering. Na de overdenking van dominee Kloosterziel werden de namen genoemd en staken familieleden hun kaars aan om te laten weten en voelen dat de herinneringen blijven en het licht van hun dierbaren altijd blijft schijnen.

 

onder ‘kerk in beweging’ – ‘bijzondere diensten’ ziet u ook de overige foto’s die tijdens deze dienst zijn gemaakt.

Afscheid kerkenraadsleden 22 augustus 2021

In de viering van zondag 22 augustus nam de Protestantse gemeente in Ootmarsum afscheid van twee kerkenraadsleden. Ouderling kerkrentmeester Jannie van Duin en diaken Hennie Wessels zetten een punt achter hun kerkenraadswerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jannie van Duin heeft veel betekent om de financiële huishouding op orde te houden en tevens te zorgen dat noodzakelijk onderhoud kon plaatsvinden. Uiteraard in overleg met haar mede-kerkrentmeesters. Ze toonde een enorme betrokkenheid en was vaak in ‘haar kerk’ te vinden. In haar dankwoord gaf ze ook aan om als vrijwilliger actief te blijven voor de protestantse gemeenschap in Ootmarsum. Hennie Wessels was ook enorm betrokken en zeker bij die mensen, die aandacht echt nodig hadden. Ook zette ze zich in voor diverse projecten, die door de plaatselijke Diaconie ondersteund werden, waaronder de voedselbank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee kerkenraadsleden, die dat werk konden doen waar hun hart lag. In Ons Gebouw kregen ze van de aanwezige gemeenteleden een hartelijk dankwoord voor hun inzet en betrokkenheid. Dominee Kloosterziel overhandigde hen een boek, terwijl ouderling Karin Baanstra de scheidende kerkenraadsleden een prachtig boeket bloemen gaf.

Ringsproak nieuws Ootmarsum december 2021-januari 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief 16 januari

Voorganger:                      Ds. W. Janssen uit Losser
Ouderling van dienst:     Hanneke Spermon
Lector:                               Corrie Overvelde
Orgel en vleugel:             Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit deze dienst gaan naar mevr. J. Molendijk – Molendijk, zij vierde deze week haar verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
Wie het, in verband met het nog steeds heersende coronavirus, niet vertrouwt om de vieringen bij te wonen, kan deze online blijven volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl.

(Eind)Collecte
De kerkenraad heeft in Coronatijd besloten om structureel te collecteren voor de plaatselijke diaconie. De ouderling van dienst staat daarvoor na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

De andere collecte bij de deur is bestemd voor Collecte Protestantse Kerk

Toerusting voor werkers in de kerk
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook professionals – met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

De collectezak in de standaard bij de uitgang is voor deze collecte bestemd.

Collecte-munten
Vriendelijk verzoek om toch zoveel mogelijk met collecte-munten te doneren. Het verwerken en storten van de collectes is voor onze administrateur, Ine Veneklaas, eenvoudiger wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van collecte-munten.

Deze collecte-munten zijn te bestellen via de rekening van de kerk:
NL83 RABO 0140 1041 00 en graag aangeven of het munten van 0,50 en/of 1,00 euro moeten zijn.

Nieuwe ambtsdragers
We hopen op 20 februari enkele nieuwe ambtsdragers te bevestigen. De namen worden op de zondagen van 6 en 13 februari bekend gemaakt. Tot eind januari kunnen namen nog ingeleverd worden bij de scriba.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com
Indien u wilt dat een dominee bij u op bezoek komt, neem dan gerust contact op met ds. Kloosterziel (0541-299387) of met één van de ouderlingen.

Volgende week:
Zondag 23 januari is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de HH Simon en Judas kerk in Ootmarsum.
Voorgangers in deze dienst zijn:
Ds. Roelof Kloosterziel en pastor van Vilsteren

Deze dienst is online te zien via: : http://www.parochielumenchristi.nl/

Op deze site naar LumenChristi, waaronder de knop ‘kerk tv’ te vinden is.