Oecumenische viering geeft een goed gevoel

In een goed bezette Simon en Judaskerk hielden parochianen en gemeenteleden een oecumenische viering. Al vele jaren houden de Protestantse en katholieke kerk in Ootmarsum gezamenlijke diensten. Normaal gesproken gebeurde dat twee keer in een jaar, maar sinds 2024 is dat uitgebreid naar vier oecumenische vieringen in een jaar.  Diaken Jan Kerkhof Jonkman, die samen met dominee Roelof Kloosterziel, de dienst leidde, juichte dit initiatief toe. “Het is fijn om samen in onze kerken deze vieringen te houden.”
Medewerking werd verleend door het dameskoor Stem en Klank dat onder leiding stond van Herman Koops. Mooie passende liederen kwamen voorbij en ook de gesproken woorden raakten de mensen.
Onder het genot van een kop koffie en thee werd er nagepraat over de viering.  Daarnaast praatten de aanwezigen elkaar bij. Het gaf iedereen in ieder geval een goed gevoel om op deze wijze terug te kijken op een geslaagde oecumenische viering.

meerdere beelden van deze viering onder ‘bijzondere diensten’