ORDE VAN DIENST                         ZONDAG 2 augustus 2020

Thema: ‘Wij zingen door de tranen heen’


Welkom en mededelingen
Intochtspsalm Psalm 89: 1en 7 

Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied
Mijn mond verkondigt, Heer, aankomende geslachten
hoe gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Stil Gebed

Votum en Groet

Gebed om ontferming

Glorialied; 103 c: 1 en 3

Loof de koning heel mijn wezen

 

Gebed om de opening van het Woord

Lezing Oude Testament : Psalm 56 

 Zingen: Lied: 422: 1
              Laat de woorden die we hoorden

 

Lezing Nieuwe Testament   Openbaring 7: 9 t/m 17

 Zingen: Lied 422: 2 en 3

Prediking ‘Wij zingen door de tranen heen’

Kort meditatief orgelspel

Psalm 56: 3 en 4
               Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld    

 

Dankgebed en voorbede

Slotlied: 418: 1 en 3 

God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven

Zending en zegen

Gezongen: Amen.