ORDE VAN DIENST                         ZONDAG 12 juli 2020

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps. 85: 3 en 4                Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant

 

Bemoediging en groet

Gebed voor de nood van de wereld

 

Glorialied: 713: 1 en 2                          Wij moeten Gode zingen, Halleluja, om alle goede dingen

 

Lezing: Jesaja 55: 6-13

 

Psalm 65: 5 en 6                                    Gij komt het dorre land doorschrijden

 

Evangelielezing: Mattheus 13: 1-23

 

Lied: 650                                                 De aarde is vervuld van goedertierenheid

 

Overdenking

 

Lied: 923                                                 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Gebeden

 

Slotlied: 146 A                                       Laat ons nu vrolijk zingen

Zegen