tijdens de dienst van 14 januari

In deze viering is Henk Geerdink bevestigd als ouderling kerkrentmeester en Ada Holtkamp als diaken. Beert-Chris van ‘t Hul is benoemd als kerkrentmeester en Laura Rooselaar nam afscheid als diaken.